CZESTOCHOWA

LA CAPITALE SPIRITUALE DELLA POLONIA

Tante persone, provenienti da tutto il mondo, conoscono Czestochowa, soprattutto per la sua Madonna nera, che si trova nel convento dei monaci dell’ordine di San Paolo a Jasna Gora. Per la festa più importante, l’ascensione di Maria (15 agosto), ogni anno raggiungono ca. 100.000 pellegrini, provenienti dalla Polonia, ma anche da tutto il mondo, Czestochowa. La cappella, con l’immagina della Maria Vergine con il Gesù bambino è la meta più importante per i pellegrini.

I re polacchi iniziarono qui, sull’altare, le loro campagne militari e alla Madonna nera portarono i doni per ringraziare. Papa Giovanni Paolo II donò una rosa d’oro e la cintura, che durante l’attentato alla sua vita nel 1981 fu colpita da una pallottola. Oggi si trovano vicino all’immagine della Madonna Nera. La cappella è suddivisa in tre parti, costruite in epoche differenti. La parte più antica e gotica, con l’altare in avorio e argento è oggi il presbiterio e risale al 17° secolo. La seconda parte barocca è decorata di doni votivi, che esprimono i ringraziamenti alla Madonna per avere accolto le preghiere. La terza parte della cappella risale agli inizi del 20° secolo.

Czestochowa si trova nella parte settentrionale della provincia Slesia con pittoresche montagne di pietra calcarea. La città si trova lungo una delle strade di maggiore traffico della Polonia, che unisce il nord con il sud, nelle vicinanze degli aeroporti di Cracovia e Katowice.

Gli intorni di Czestochowa, la giura polacca, sono un luogo eccellente per lo sport, il riposo e tutti i tipi del turismo attivo. L’altopiano di Cracovia – Czestochowa è un paradiso ecologico eccellente e, con le sue rovine di castelli, rocce in pietra calcarea e grotte, un bellissimo punto di partenza per i turisti, attirando numerosi escursionisti, ciclisti, appassionati di equitazione, arrampicatori, speleologi e deltaplanisti.

Czestochowa vanta un’offerta culturale ricca e versatile, che viene presentata con successo dalle numerose istituzioni comunali: il museo cittadino, la galleria d’arte, la filarmonica, il teatro Adam Mickiewicz, il centro “Gaude Mater” per promuovere la cultura, il centro per il film e quello comunale.

Le manifestazioni locali di Czestochowa, come “Aleje – tu się dzieje“ , “Hot Jazz Spring”, “Frytka OFF”, “Hip-Hop Elements”, i festival “Reggae ON” e “Retro” sono molto amati dai cittadini di Czestochowa e – a Polonia ed in altri paesi – un vero marchio della città.

VOTRE CONTACT LOCAL

Office de Pèlerinage et de Tourisme

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Czestochowa, Poland
Tel. 0048 343 682 250
Email: mcit (at) czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

LES 6 MEILLEURS SITES À VISITER À CZESTOCHOWA

La cappella di Maria

La cappella della „nostra amata Signora di Czestochowa”, conosciuta anche come Madonna nera, è la meta più importante dei pellegrini che giungono al convento sul Jasna Góra. Quale segno della sua stima, Papa Giovanni Paolo II donò al santuario della Vergine Maria una rosa d’oro come pure la cintura, che durante l’attentato alla sua vita nel 1981 fu trapassato da una pallottola. Oggi, entrambi i doni si trovano nelle immediate vicinanze dell’immagine miracolosa di Czestochowa.

La Basilica

Nell‘anno 1906 alla chiesa di Czestochowa, consacrata all’ascensione di Maria ed alla sacra croce, fu conferito il titolo di basilica. Gli interni in stile barocco conquistano grazie alle ricche stuccature ed ai dipinti straordinari. L’altare maggiore è realizzato in marmo, nello stile del tardo barocco e raffigura l‘accoglienza di Maria in cielo.

La biblioteca del convento

La biblioteca è suddivisa in due parti: la parte nuova e quella vecchia. Nella vecchia biblioteca si conservano 8.000 antiche stampe, manoscritti medioevali e l’unica edizione della collezione reale dei jagelloni. Il soffitto della biblioteca presenta affreschi, che risalgono alla prima metà del 18° secolo.

La torre di Jasna Góra

Si tratta del punto più elevato sul Jasna Góra e attualmente è il campanile più alto della Polonia (106,3 m). 519 gradini portano al quinto piano, dove si può vedere un panorama sull’intero territorio. Sopra il primo piano si trova un orologio con 36 campane, che suonano le melodie di canzoni su Maria.

La sala dei cavalieri

La rappresentativa sala dei cavalieri, in stile del primo barocco di Jasna Góra confina con la parte più alta della cappella “la nostra amata signora”. Costruita nel 1647 fu utilizzata per discussioni, incontri e riunioni. Nel 1936 si tenne la prima riunione plenaria sinodale della ricostituita repubblica polacca.

La via crucis

La via crucis fu realizzata nel periodo dal 1900 al 1913 secondo un progetto di Stefan Szyller e si trova nel parco del convento. Le figure delle 14 stazioni sono state colate in bronzo dallo scultore di Varsavia Pius Welonski. Secondo la tradizione si tengono qui le funzioni religiose della via crucis.

COMMENT ARRIVER?

BY PLANE

Aeroporto Katovice (KTW)

Si trova a Pyrzowice, a 60 km da Częstochowa
(collegamento pullman diretto per Częstochowa www.pyrzowiceekspres.pl)

Aeroporto di Cracovia (KRK)

A 130 km da Częstochowa
(poi si prosegue verso il centro della città di Cracovia ed infine con il treno oppure il pullman per raggiungere Częstochowa)

Varsavia aeroporto Chopin (WAW)

A 220 km da Częstochowa
(poi si prosegue verso il centro della città di Varsavia ed infine con il treno oppure il pullman per raggiungere Częstochowa)

Varsavia aeroporto Modlin (WMI)

A 250 km da Częstochowa
(poi si prosegue verso il centro della città di Varsavia ed infine con il treno oppure il pullman per raggiungere Częstochowa)

BY CAR

Dal nord:

Gdansk, Berlino, Poznan, Lodz e Varsavia (European route - E75, National road 1 - DK1, street - aleja Wojska polskiego)

Dal sud:

Katowice, Cracovia, Vienna (European route - E75, National road 1 - DK 1, street - aleja Wojska Polskiego)

BY TRAIN

Czestochowa Osobowa (city centre):

Entrata principale - Aleja Wolnosci 21
Entrata est - ul. Pilsudskiego 32
Fermata dei pullman: Dowzec Glowny PKP or Pilsudskiego
Fermata del tram: Dworzec Glowny PKP

Czestochowa Stradom:

Entrata - ul. Pulaskiego 114
Fermata dei pullman: Stradom-dworzec PKP

CZESTOCHOWA

DUCHOWA STOLICA POLSKI

Wiele osób z całego świata zna Częstochowę, zwłaszcza dzięki obrazowi Matki Boskiej Częstochowskiej, ikonie Czarnej Madonny, która znajduje się w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze. Każdego roku w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) do Częstochowy przyjeżdża około 100.000 pielgrzymów z Polski i całego świata. Kaplica Łask z wizerunkiem Matki Bożej i Dzieciątka Jezus jest najważniejszym celem pielgrzymów.

Tutaj przy ołtarzu królowie polscy rozpoczynali wyprawy zbrojne i dziękowali Czarnej Madonnie. Jan Paweł II podarował złotą różę i pas, który w 1981 roku został przebity kulą w zamachu na jego życie. Dzisiaj znajdują się one blisko obrazu Czarnej Madonny. Kaplica składa się z trzech części, które zostały zbudowane w różnych epokach. Najstarszą gotycką częścią z kości słoniowej i srebrnym ołtarzem jest obecnie prezbiterium z XVII wieku, a drugą część barokową ozdabiają wotywne ofiary wdzięczności Matce Bożej za odpowiedzi na modlitwę. Trzecia część kaplicy pochodzi z początku XX wieku.

Częstochowa położona jest w północnej części województwa śląskiego z malowniczymi górami wapiennymi. Miasto znajduje się przy jednej z głównych dróg komunikacyjnych Polski łączących północ i południe kraju, w pobliżu lotnisk w Katowicach i Krakowie.

Okolice Częstochowy, Polska Jura, to doskonałe miejsce do uprawiania sportu, rekreacji i wszelkiego rodzaju turystyki aktywnej. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest wyjątkowym rajem ekologicznym i doskonałą bazą wypadową dla turystów, z ruinami średniowiecznego zamku, wapiennymi skałami i jaskiniami, które przyciągają wielu pieszych, rowerzystów, jeźdźców, wspinaczy, speleologów i lotniarzy.

Częstochowa posiada bogatą i różnorodną ofertę kulturalną, która z powodzeniem prezentowana jest w wielu instytucjach miejskich: Muzeum Miejskie, Miejska Galeria Sztuki, Filharmonia, Teatr im. Adama Mickiewicza, Centrum Promocji Kultury “Gaude Mater”, Centrum Filmu i Dom Kultury.

Częstochowskie imprezy lokalne, takie jak “Aleje – tu się dzieje”, “Hot Jazz Spring”, “Frytka OFF”, “Hip-Hop Elements”, “Reggae ON” i “Retro” cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Częstochowy i są prawdziwą marką miasta w Polsce i innych krajach.

TWÓJ LOKALNY KONTAKT

Biuro Pielgrzymek i Turystyki

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Czestochowa, Poland
Tel. 0048 343 682 250
Email: mcit (at) czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

6 NAJLEPSZYCH ATRAKCJI W

Kaplica Matki Boskiej

Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanej również Czarną Madonną, jest najważniejszym celem pielgrzymek przybywających do Klasztoru na Jasnej Górze. W dowód wdzięczności papież Jan Paweł II przekazał Sanktuarium Maryi Złotą Różę i pas, który został przestrzelony w 1981 r. podczas zamachu na jego życie. Dziś oba te relikwie znajdują się bezpośrednio przy obrazie w Częstochowie.

Bazylika

W 1906 r. kościół w Częstochowie, poświęcony Wniebowzięciu Maryi i Krzyżowi Świętemu, otrzymał tytuł bazyliki. Barokowe wnętrze zachwyca bogatą stiukową dekoracją i wspaniałymi malowidłami. Ołtarz główny jest w stylu późnego baroku, wykonany z marmuru i przedstawia wizerunek Wniebowzięcia Maryi do Nieba.

Biblioteka klasztorna

In the 19th century a capuchin monk called Brother Konrad lived for 41 years as gatekeeper in the capuchin monastery. He was canonized in 1943 and his reliquary shrine can be visited in the Brother Konrad Church.

Wieża Jasnogórska

Jest to najwyższy punkt na Jasnej Górze, a obecnie najwyższa wieża kościoła w Polsce (106,3 m). 519 stopni prowadzi na 5 piętro, skąd roztacza się widok na cały teren. Na pierwszym piętrze znajduje się zegar z 36 dzwonkami odtwarzającymi melodie pieśni Matki Bożej.

Hala Rycerska

Reprezentacyjna, wczesnobarokowa Hala Rycerska na Jasnej Górze przylega do górnej części kaplicy Matki Bożej. Zbudowany w 1647 roku obiekt służył do prowadzenia debat, spotkań i zgromadzeń. W 1936 r. odbyło się tu pierwsze synodalne walne zgromadzenie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa została wybudowana w latach 1900-1913 według projektu Stefana Szyllera i znajduje się w parku klasztornym. Figury 14 stacji zostały wykonane w brązie przez warszawskiego rzeźbiarza Piusa Wołonskiego. Tradycyjnie odbywają się tutaj rozważania podczas pielgrzymek.

JAK SIĘ TU DOSTAĆ?

BY PLANE

Lotnisko Katowice (KTW)

60 km od Częstochowy
(bezpośrednie połączenie autobusowe z Częstochową www.pyrzowiceekspres.pl)

Lotnisko w Krakowie (KRK)

130 km od Częstochowy
(dalej do centrum Krakowa, a następnie pociągiem lub autobusem do Częstochowy)

Warszawskie Lotnisko Chopina (WAW)

220 km od Częstochowy
(dalej do centrum Warszawy, a następnie pociągiem lub autobusem do Częstochowy)

Lotnisko Warszawa Modlin (WMI)

250 km od Częstochowy
(dalej do centrum Warszawy, a następnie pociągiem lub autobusem do Częstochowy)

BY CAR

Od północy:

Gdańsk, Berlin, Poznań, Łódź i Warszawa (trasa europejska - E75, droga krajowa 1 - DK1, ulica - aleja Wojska Polskiego)

Od zachodu:

Wrocław, Praga, Drezno (droga krajowa 46 - DK 46, ulica - ul. Główna lub przez Katowice, a następnie autostradą A4)

BY TRAIN

Czestochowa Osobowa (city centre):

Wejście główne - Aleja Wolnosci 21
Wejście wschodnie - ul. Pilsudskiego 32
Przystanek autobusowy: Dowzec Glowny PKP or Pilsudskiego
Przystanek tramwajowy: Dworzec Glowny PKP

Czestochowa Stradom:

Wejście - ul. Pulaskiego 114
Przystanek autobusowy: Stradom-dworzec PKP

CZESTOCHOWA

LA CAPITALE SPIRITUELLE DE LA POLOGNE

Beaucoup de gens du monde entier connaissent Tschenstochau en raison surtout du portrait iconique de la Mère de Dieu de Tschenstochau, icône de la Madone Noire présente au monastère des Pères Paulins près de Jasna Góra. Lors de la célébration de l’Assomption (le 15 août), environ 100 000 pèlerins originaires de Pologne et du monde entier convergent chaque année vers Tschenstochau. La Chapelle de Grâce avec son portrait de la Mère de Dieu et de l’Enfant Jésus constitue la principale destination des pèlerins.

Ici devant l’autel les rois polonais entamaient leur campagnes et ‘ils apportaient leurs offrandes de remerciement à la Madone Noire. Jean Paul II avait fait cadeau d’une Rose d’Or et de la ceinture traversée par une balle lors de l’attentat qui l’avait ciblé en 1981. Tous deux se trouvent aujourd’hui près de la représentation votive de la Madone Noire. La chapelle se compose de trois parties construites à des époques différentes. La plus ancienne partie, gothique avec son autel tout d’ivoire et d’argent, abrite aujourd’hui le presbytère et remonte au 17ème siècle. La deuxième partie, baroque, est ornée d’offrandes votives exprimant envers la Mère de Dieu de la gratitude pour les prières entendues. La troisième partie de la chapelle remonte au début du 20ème siècle.

Tschenstochau se trouve au Nord de la province de Silésie et de ses pittoresques monts calcaires. La ville se situe au bord de l’une des principales artères de communication de Pologne qui relient le Nord et le Sud du pays, à proximité des aéroports de Kattowitz et de Cracovie.

Les environs de Tschenstochau sont occupés par le Jura polonais, lieu prédestiné pour le sport, pour se ressourcer et pratiquer toutes formes de tourisme actif. Le haut-pays de Cracovie-Tschenstochau est un paradis écologique hors norme et un excellent point de départ pour les touristes avec ses forteresses moyenâgeuses en ruines, ses rochers calcaires ses grottes ; il attire beaucoup de randonneurs, cyclistes, cavaliers, grimpeurs, spéléologues et adeptes du vol à voile.

Tschenstochau compte sur une offre culturelle aussi riche que diversifiée, qu’elle présente avec succès dans le cadre de nombreuses institutions municipales : le musée de la ville, sa galerie d’art, la philharmonie, le théâtre Adam Mickiewicz, le centre « Gaude Mater » de promotion culturelle, le centre cinématographique et un centre communal.

Les événements locaux de Tschenstochau comme les festivals « Aleje – tu się dzieje », « Hot Jazz Spring », « Frytka OFF », « Hip-Hop Elements », « Reggae ON » et « Retro » sont très prisés par les habitants de Tschenstochau, ils lui confèrent un réel cachet en Pologne et dans d’autres pays.

VOTRE CONTACT LOCAL

Office de pèlerinage et de tourisme

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Czestochowa, Poland
Tel. 0048 343 682 250
Email: mcit (at) czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

LES 6 MEILLEURS SITES À VISITER À CZESTOCHOWA

Chapelle Sainte Marie

La chapelle « Notre Dame de Tschenstochau » connue aussi sous le nom de Madone Noire est la plus importante destination des pèlerins arrivant au monastère de Jasna Góra. En signe d’estime, le Pape Jean Paul II a offert une Rose d’Or au sanctuaire marial ainsi que la ceinture, traversée par une balle, qu’il portait lors de l’attentat perpétré en 1981. Ces deux offrandes sont placées aujourd’hui directement à côté de la représentation votive de Tschenstochau.

La Basilique

The reports of two healing miraculous healings in the year 1489 mark the rise of pilgrimages to Altötting: two young children were saved by the intercession of Mother Mary. In the following years further miraculous healings and fulfilled requests were reported. The votive pictures around the Chapel tell stories of all those miracles.

La Bibliothèque du Monastère

La bibliothèque est divisée en deux parties, la nouvelle et l’ancienne. Dans l’ancienne bibliothèque, il y a environ 8 000 ouvrages imprimés anciens, des manuscrits du Moyen-Âge et des éditions uniques en leur genre provenant de la collection royale des Jagelloniens. Le plafond de la bibliothèque est décoré de fresques provenant de la première moitié du 18ème siècle.

La tour de Jasna Góra

Il s’agit du point culminant du Jasna Góra et le clocher est actuellement le plus haut de Pologne (106,3 m). 519 marches plus tard l’on accède au 5ème étage depuis lequel la vue porte loin sur toute la région. Au-dessus du premier étage se trouve une horloge flanquée de 36 cloches qui reprennent les mélodies de cantiques dédiés à Marie.

La salle des chevaliers

De style baroque précoce, l’élégante salle des chevaliers de Jasna Góra jouxte la partie plus haut placée de la chapelle Notre Dame. Construite en 1647, elle servait au déroulement de débats, aux rencontres et rassemblements. C’est ici qu’en 1936 s’est déroulée la première assemblée synodale plénière de la République de Pologne refondée.

Le chemin de Croix

Le chemin de Croix a été réalisé entre 1900 et 1913 sur une étude de Stefan Szyller et se trouve dans le parc du monastère. Les personnages des 14 stations ont été coulés en bronze par le sculpteur de Varsovie Pius Welonski. C’est ici que traditionnellement, pendant les pèlerinages, se déroulent les prières du Chemin de Croix.

COMMENT ARRIVER?

BY PLANE

Aéroport de Kattowice (KTW)

situé à Pyrzowice, à 60 km de Tschenstochau
(desserte directe en bus direction Tschenstochau www.pyrzowiceekspres.pl)

Aéroport de Cracovie (KRK)

130 km von Tschenstochau
(weiter in die Innenstadt von Krakau und dann mit dem Zug oder Bus nach Tschenstochau)

Aéroport Chopin, Varsovie (WAW)

À 220 km de Tschenstochau
(se rendre dans le centre-ville de Varsovie et de là rejoindre Tschenstochau en train ou en bus)

Aéroport Modlin, Varsovie (WMI)

À 250 km de Tschenstochau
(se rendre dans le centre-ville de Varsovie et de là rejoindre Tschenstochau en train ou en bus)

BY CAR

Du Nord:

Dantzig, Berlin, Poznan, Lodz et Varsovie (Route européenne - E75, route nationale 1 - DK1, rue - aleja Wojska polskiego)

Du Sud:

Katowice, Cracovie, Vienne (Route européenne - E75, route nationale 1 - DK 1, rue - aleja Wojska Polskiego)

BY TRAIN

Czestochowa Osobowa (city centre):

Entrée principale - Aleja Wolnosci 21
Entrée Est - ul. Pilsudskiego 32
Arrêt de bus: Dowzec Glowny PKP or Pilsudskiego
Arrêt de tram: Dworzec Glowny PKP

Czestochowa Stradom:

Entrée principale - ul. Pulaskiego 114
Arrêt de bus: Stradom-dworzec PKP

CZESTOCHOWA

LA CAPITAL ESPIRITUAL DE POLONIA

Czestochowa es una ciudad conocida por muchas personas alrededor del mundo, primordialmente debido a la presencia de la imagen de Nuestra Señora de Czestochowa, el ícono de la Madonna Negra, que está localizada en el monasterio de los padres Paulinos „Jasna Góra“.

La Fiesta de la Asuncion de la Virgen (15 de agosto) atrae cada año cerca de 100.000 peregrinos de Polonia y de todo el mundo hacia Czestochowa. La Capilla con el imagen milagrosa de Nuestra Señora de Jasna Góra es el centro del santuario.

La meta más importante de los peregrinos que arriban a Jasna Góra es la Capilla de Nuestra Señora, conocida como la Madonna Negra, con la imagen de la Madre de Dios y el niño Jesús. Desde el altar de Nuestra Señora fue que los reyes polacos enviaron las expediciones militares y después llevaron objetos votivos. Juan Pablo II regaló la rosa dorada y también donó el cinturón perforado por la bala durante el atentado contra su vida en 1981. Estos se encuentran ahora cerca de la Imagen de la Madonna Negra.

La Capilla consiste de tres partes, construidas en diferentes épocas. La parte más antigua, la parte gótica forma hoy en día el presbiterio y está decorada con un altar de plata y ébano del siglo XVII. La segunda parte, la parte barroca está decorada con regalos votivos en agradecimiento por la ayuda de la Madre de Dios. La tercera parte es del inicio del siglo XX.

Czestochowa está situada en la parte norte de la provincia de Silesia, en una zona pintoresca con montañas de caliza, idealmente localizada cerca de unas de la arterias principales del país, conectando el norte con el sur de Polonia. Czestochowa está también cerca de los aeropuertos de Katowice y de Cracovia.

Los alrededores de Czestochowa, el Jura de Polonia, son un lugar perfecto para hacer deporte, para el descanso y para todas formas del turismo activo. El altiplano de Cracovia-Czestochowa forma un verdadero parque ecológico, con sus castillos en ruinas medievales, montañas de caliza y grutas es un perfecto punto de inicio para excursiones turísticas que atrae muchos excursionistas, ciclistas, jinetes, escaladores, deportistas de cometa y exploradores de cuevas.

Czestochowa tiene una oferta cultural variada que está presentada en varias instituciones municipales: museo de la ciudad, galería de artes de la ciudad, filarmonía, teatro Adam Mickiewicz, centro „Gaude Mater“ para la promoción de la cultura, centro de la película y centro de la comunidad.

Diversos eventos en Czestochowa, como “Aleje – tu się dzieje“ , “Hot Jazz Spring”, “Frytka OFF”, “Hip-Hop Elements”, “Reggae ON” y “Retro” festival, son muy populares entre los habitantes de Czestochowa y se han convertido en un emblema de la ciudad, no solo en Polonia sino también en otros países.

SU CONTACTO LOCAL

Oficina de Romería y Turismo

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Czestochowa, Poland
Tel. 0048 343 682 250
Email: mcit (at) czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

6 MEJORES VISITAS EN CZESTOCHOWA

Capilla de Nuestra Señora

La Capilla de Nuestra Señora con la imagen de la Madre de Dios con el Niño Jesús, también conocida como la Madonna Negra, es la meta más importante de todos los peregrinos en Jasna Góra. El Papa Juan Pablo II también ofreció la Rosa dorada y el cinturón que fue dañado por el disparo durante el ataque contra su vida en 1980. Ambos regalos son guardados hoy en día al lado de la Madonna Negra.

La Basílica

La iglesia está consagrada en honor da la Asunción de la Madre de Dios y en honor de la Santa Cruz. En 1906 a la iglesia le fue otorgado el titulo de basílica. Su interior está decorado lujosamente en estilo barroco con dibujos y estuco. El altar mayor es en estilo barroco tardío con estatuas de mármol figurando la Asunción de la Madre de Dios.

La Biblioteca

Consiste de una parte antigua y una parte nueva. Más de 8.000 antiguos grabados y manuscritos con dibujos medievales son guardados en la Biblioteca que alberga también en la parte antigua unos libros muy especiales de la colección real de los Jagiellonians. El techo de la Biblioteca está decorado con frescos de la primera parte del siglo XVIII.

El Campanario de Jasna Góra

Es la parte más alta del monasterio Jasna Góra y también es el campanario más alto en todo el país (106.3 m). 519 escalones conducen a la quinta planta desde la cual tienes una vista maravillosa sobra toda la región. Sobre la primera planta se encuentra un reloj con 36 campanas que tocan melodías de canciones en honor a la Virgen.

La sala de los Caballeros

Esta sala representativa de estilo barroco está al lado de la parte alta de la Capilla de la Madre de Dios. Fue construida en 1647 como sala para debates, citas y congresos. En 1936, el primer congreso de la nueva Polonia tuvo lugar aquí. La sala tiene también unos dibujos del siglo XVII que muestran eventos importantes de la historia del monasterio.

Vía Crucis

El Via Crucis fue eregido entre 1900 y 1913 según el diseño de Stefan Szylla. Se encuentra en el parque del monasterio que está cercado por tres lados con los muros del santuario. Pius Welonski de Varsovia fue el escultor de las 14 estatuas en bronce. Hoy en día es una tradición de los peregrinos hacer el Vía Crucis durante su peregrinación a Czestochowa.

¿COMO LLEGAR AQUÍ?

BY PLANE

Aeropuerto de Katowice (KTW)

60 km de Czestocowa
(conexión directa con autobús hasta Czestochowa www.pyrzowiceekspres.pl')

www.katowice-airport.com

Aeropuerto de Cracovia (KRK)

130 km de Czestochwa
(conexión con tren o autobús del centro de Cracovia hasta Czestochowa)

www.krakowairport.pl

Aeropuerto de Varsovia Chopin (WAW)

220 km de Czestochowa
(conexión con tren o autobús del centro hasta Czestochowa)

www.lotnisko-chopina.pl

Aeropuerto de Varsovia Modlin (WMI)

250 km de Czestochowa
(conexión con tren o autobús del centro hasta Czestochowa)

www.modlinairport.pl

BY CAR

La ciudad está localizada cerca de una autopista central conectando el norte y el sur de Polonia (E75, DK1)

BY TRAIN

Czestochowa Osobowa (centro de la ciudad)

Czestochowa Stradom

CZESTOCHOWA

DIE SPIRITUELLE HAUPTSTADT POLENS

Viele Menschen aus der ganzen Welt kennen Tschenstochau, vor allem wegen des Gnadenbildes der Muttergottes von Tschenstochau, eine Ikone der Schwarzen Madonna, die sich im Kloster der Paulinermönche am Jasna Gora befindet. Am Hochfest Maria Himmelfahrt (15. August) kommen jedes Jahr ungefähr 100.000 Pilger aus Polen und der ganzen Welt nach Tschenstochau. Die Gnadenkapelle mit dem Bild der Muttergottes und dem Jesuskind ist das wichtigste Ziel der Pilger.

Hier am Altar begannen die polnischen Könige ihre Feldzüge und zur Schwarzen Madonna brachten sie ihre Dankgaben. Johannes Paul II. stiftete eine goldene Rose und den Gürtel, der bei dem Anschlag auf sein Leben 1981 von einer Kugel durchdrungen wurde. Sie befinden sich heute nah am Gnadenbild der Schwarzen Madonna. Die Kapelle besteht aus drei Teilen, die in unterschiedlichen Epochen errichtet wurden. Der älteste, gotische Teil mit seinem Altar aus Elfenbein und Silber ist heute das Presbyterium und stammt aus dem 17. Jhd. Der zweite, barocke Teil ist mit Votivgaben verziert, die den Dank an die Muttergottes für Gebetserhörungen ausdrücken. Der dritte Teil der Kapelle stammt vom Beginn des 20. Jahrhunderts.

Tschenstochau liegt im nördlichen Teil der Provinz Schlesien mit malerischen Kalksteinbergen. Die Stadt liegt an einer der Hauptverkehrsstraßen Polens, die den Norden und Süden des Landes verbindet, in der Nähe der Flughäfen von Kattowitz und Krakau.

Die Umgebung von Tschenstochau, der polnische Jura, ist ein hervorragender Ort für Sport, Erholung und alle Arten von Aktivtourismus. Das Hochland von Krakau-Tschenstochau ist ein außergewöhnliches Ökoparadies und ein hervorragender Ausgangspunkt für Touristen, mit mittelalterlichen Burgruinen, Kalksteinfelsen und Grotten, und zieht viele Wanderer, Radler, Reiter, Kletterer, Höhlenforscher und Drachenflieger an.

Tschenstochau hat ein reiches und vielfältiges kulturelles Angebot, das erfolgreich in zahlreichen städtischen Institutionen präsentiert wird: Stadt-Museum, Städtische Kunstgalerie, Philharmonie, Adam Mickiewicz Theater, “Gaude Mater” Zentrum zur Förderung der Kultur, Zentrum für Film und ein Gemeindezentrum.

Örtliche Veranstaltungen in Tschenstochau, wie “Aleje – tu się dzieje“ , “Hot Jazz Spring”, “Frytka OFF”, “Hip-Hop Elements”, “Reggae ON” und “Retro” Festivals sind bei den Einwohnern von Tschenstochau sehr beliebt und ein wirkliches Markenzeichen der Stadt in Polen und anderen Ländern.

IHR LOKALER KONTAKT

Touristinformation Tschenstochau

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Czestochowa, Poland
Tel. 0048 343 682 250
Email: mcit (at) czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

TOP 6 SEHENSWÜRDIGKEITEN IN CZESTOCHOWA

Turm v. Jasna Góra

Das ist der höchste Punkt am Jasna Góra und zur Zeit der höchste Kirchturm in Polen (106,3 m). 519 Stufen führen auf die 5. Etage, von wo aus man einen Ausblick auf das ganze Gebiet hat. Über dem ersten Stockwerk befindet sich eine Uhr mit 36 Glocken, die Melodien von Marienliedern spielen.

Rittersaal

Der repräsentative, frühbarocke Rittersaal von Jasna Góra grenzt an den höhergelegenen Teil der Kapelle Unserer Lieben Frau an. Erbaut im Jahre 1647, wurde er für Debatten, Treffen und Versammlungen genutzt. Im Jahre 1936 fand die erste synodale Vollversammlung der wiedergegründeten polnischen Republik hier statt.

Kreuzweg

Der Kreuzweg wurde 1900 -1913 nach einem Entwurf von Stefan Szyller errichtet und befindet sich im Park des Klosters. Die Figuren der 14 Stationen wurden von dem Warschauer Bildhauer Pius Welonski in Bronze gegossen. Traditionell werden bei den Wallfahrten Kreuzwegandachten hier abgehalten.

Marienkapelle

Die Kapelle “Unserer Lieben Frau von Tschenstochau”, auch als Schwarze Madonna bekannt, ist das wichtigste Ziel das alle Pilger aufsuchen die am Jasna Góra Kloster ankommen. Als Zeichen seiner Wertschätzung schenkte Papst Johannes Paul II. dem Marienheiligtum eine Goldene Rose sowie den Gürtel der beim Attentat auf sein Leben, 1981, durchschossen wurde. Beide Gaben sind heute direkt neben dem Gnadenbild von Tschenstochau platziert.

Basilika

Im Jahr 1906 bekam die Kirche von Tschenstochau die der Himmelfahrt Mariens und dem Heiligen Kreuz geweiht ist den Titel einer Basilika verliehen. Die barocke Innenausstattung besticht durch die reiche Stuckausstattung und die exzellenten Gemälde. Der Hauptaltar ist im spätbarocken Stil gehalten, aus Marmor gefertigt und zeigt die Aufnahme Mariens in den Himmel.

Klosterbibliothek

Die Bibliothek ist in zwei Teile, den neuen und den alten, geteilt. In der alten Bibliothek gibt es an die 8.000 alte Drucke, Manuskripte aus dem Mittelalter und einzigartige Ausgaben aus der königlichen Sammlung der Jagellonier zu bewundern. Die Decke der Bibliothek ist mit Fresken aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verziert.

WIE KOMME ICH HIER HIN?

BY PLANE

Flughafen Kattowitz (KTW)

In Pyrzowice gelegen, 60 km von Tschenstochau
(direkte Busanbindung nach Tschenstochau www.pyrzowiceekspres.pl)

www.katowice-airport.com

Flughafen Krakau (KRK)

130 km von Tschenstochau
(weiter in die Innenstadt von Krakau und dann mit dem Zug oder Bus nach Tschenstochau)

Warschau Chopin Flughafen (WAW)

220 km von Tschenstochau
(weiter in die Innenstadt von Warschau und dann mit dem Zug oder Bus nach Tschenstochau)

www.lotnisko-chopina.pl

Warschau Modlin Flughafen (WMI)

250 km von Tschenstochau
(weiter in die Innenstadt von Warschau und dann mit dem Zug oder Bus nach Tschenstochau)

www.modlinairport.pl

BY CAR

Von Norden:

Gdansk, Berlin, Poznan, Lodz und Warschau (European route - E75, National road 1 - DK1, street - aleja Wojska polskiego)

Von Süden:

Katowice, Krakau, Wien (European route - E75, National road 1 - DK 1, street - aleja Wojska Polskiego)

BY TRAIN

Tschenstochau Osobowa (Stadtzentrum):

Haupt-Eingang - Aleja Wolnosci 21
Ost-Eingang - ul. Pilsudskiego 32
Bushaltestellen: Dowzec Glowny PKP oder Pilsudskiego
Tram-Haltestellen: Dworzec Glowny PKP

Tschenstochau Stradom:

Eingang: ul. Pulaskiego 114
Bushaltestelle: Stradom-dworzec PKP

CZESTOCHOWA

A CAPITAL ESPIRITUAL DA POLÓNIA

Muitas pessoas de todo o mundo conhecem Czestochowa, principalmente por causa da imagem da Mãe de Deus de Czestochowa, um ícone da Virgem Negra, que se encontra no mosteiro dos monges paulinos em Jasna Gora. Todos os anos, na festa da Assunção de Maria (15 de agosto), cerca de 100.000 peregrinos da Polónia e do mundo chegam a Czestochowa. A Capela da Misericórdia com a imagem da Mãe de Deus e do Menino Jesus é o principal destino dos peregrinos.

Aqui no altar, os reis poloneses iniciaram suas campanhas, trazendo as suas dádivas à Virgem Negra. João Paulo II doou uma Rosa de Ouro bem como o cinto que ficou perfurado por uma bala aquando do atentado à sua vida em 1981. Esses objetos encontram-se hoje junto da imagem da Virgem Negra. A capela é composta por três partes que foram construídas em diferentes períodos. A parte gótica mais antiga com seu altar de marfim e prata é hoje o presbitério e data do século 17. A segunda parte barroca é decorada com oferendas votivas, expressando a gratidão à Nossa Senhora por ter respondido às preces. A terceira parte da capela data do início do século XX.

Czestochowa, com as suas pitorescas colinas de calcário, está localizada na parte norte da província da Silésia. A cidade está localizada junto a uma das principais estradas da Polónia que liga o norte e o sul do país, perto dos aeroportos de Katowice e Cracóvia.

A zona envolvente de Czestochowa, a montanha do maciço do Jura, é um excelente lugar para desportos, lazer e todos os tipos de turismo ativo. As terras altas de Cracóvia-Czestochowa são um paraíso ecológico excecional e um excelente ponto de partida para turistas, com ruínas de castelos medievais, falésias calcárias e grutas, atraindo muitos caminhantes, ciclistas, cavaleiros, alpinistas, espeleólogos e praticantes de asa delta.

Czestochowa tem uma oferta cultural rica e variada que é apresentada com sucesso em numerosas instituições municipais: Museu da Cidade, Galeria Municipal de Arte, Filarmónica, Teatro Adam Mickiewicz, Centro Cultural “Gaude Mater”, Centro de Cinema e Centro Comunitário Local.

Eventos locais em Czestochowa, como os festivais “Aleje – tu się dzieje”, “Hot Jazz Spring”, “Frytka OFF”, “Hip-Hop Elements”, “Reggae ON” e “Retro” são muito populares entre os habitantes de Czestochowa, sendo já um verdadeiro símbolo da cidade na Polónia e noutros países.

O SEU CONTATO LOCAL

Peregrinação e Posto de Turismo

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Czestochowa, Poland
Tel. 0048 343 682 250
Email: mcit (at) czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

OS 6 PRINCIPAIS SÍTIOS A VISITAR EM

Capela Mariana

A Capela da “Nossa Senhora de Czestochowa“, também conhecida como a Virgem Negra, é o principal destino dos peregrinos que chegam ao Mosteiro de Jasna Góra. Como sinal da sua estima, o Papa João Paulo II concedeu ao Santuário Mariano uma Rosa de Ouro, bem como o cinturão perfurado por uma bala no atentado à sua vida em 1981. Ambos os presentes estão agora colocados diretamente ao lado da imagem de graças de Czestochowa.

Basílica

Em 1906, a Igreja de Czestochowa, que é dedicada à Assunção de Maria e à Santa Cruz, recebeu o título de Basílica. O interior barroco chama à atenção pelo seu o rico acabamento em estuque e pelas excelentes pinturas. O altar principal é decorado em estilo barroco tardio, feito de mármore e mostra a imagem da Assunção de Maria ao céu.

Biblioteca do Museu

A biblioteca é dividida em duas partes, a nova e a antiga. Na antiga biblioteca existem cerca de 8.000 gravuras antigas, manuscritos medievais e edições únicas da coleção real jaguelónica. O teto da biblioteca é decorado com afrescos da primeira metade do século XVIII.

A Torre de Jasna Góra

Este é o ponto mais alto de Jasna Góra e atualmente a mais alta torre de igreja na Polónia (106,3 m). 519 degraus levam ao 5 º andar, de onde se pode usufruir de uma vista sobre toda a área. Acima do primeiro andar há um relógio com 36 sinos que tocam melodias de músicas marianas.

Salão dos Cavaleiros

O antigo Salão dos Cavaleiros de Jasna Góra, do início do Barroco, fica ao lado da parte superior da Capela da Nossa Senhora. Construído em 1647, foi usado para debates, reuniões e encontros. Em 1936, a primeira assembleia sinodal da República da Polónia restabelecida foi realizada aqui.

Via-Sacra

A Via-Sacra foi construída entre 1900-1913 segundo um projeto de Stefan Szyller e encontra-se no parque do mosteiro. As figuras das 14 estações foram fundidas em bronze pelo escultor de Varsóvia Pius Welonski. Tradicionalmente, durante as peregrinações fazem-se aqui Vias-Sacras.

COMO CHEGAR ATÉ AQUI?

BY PLANE

Aeroporto Kattowitz (KTW - Katowice)

Situado em Pyrzowice, a 60 km de Czestochowa
(ligação de autocarro direta para Czestochowa www.pyrzowiceekspres.pl)

Aeroporto Krakau (KRK - Cracóvia)

A 130 km de Czestochowa
(continue para o centro da cidade de Cracóvia e depois de comboio ou autocarro para Czestochowa)

Aeroporto Warschau Chopin (WAW - Varsóvia)

A 220 km de Czestochowa
(continue para o centro da cidade de Varsóvia e depois de comboio ou autocarro para Czestochowa)

Aeroporto Warschau Modlin (WMI - Varsóvia)

A 250 km de Czestochowa
(continue para o centro da cidade de Varsóvia e depois de comboio ou autocarro para Czestochowa)

BY CAR

Do Norte:

Gdansk, Berlim, Poznan, Lodz e Varsóvia (European route - E75, National road 1 - DK1, street - aleja Wojska polskiego)

Do Sul:

Katowice, Cracóvia, Viena (European route - E75, National road 1 - DK 1, street - aleja Wojska Polskiego)

BY TRAIN

Czestochowa Osobowa (city centre):

Entrada principal - Aleja Wolnosci 21
Entrada este - ul. Pilsudskiego 32
Paragem de autocarros: Dowzec Glowny PKP or Pilsudskiego
Paragem de elétrico: Dworzec Glowny PKP

Czestochowa Stradom:

Entrada: ul. Pulaskiego 114
Paragem de autocarros: Stradom-dworzec PKP

CZESTOCHOWA

THE SPIRITUAL CAPITAL OF POLAND

Częstochowa is a place known to many people around the world, primarily due to the presence of the image of Our Lady of Częstochowa, the icon of the Black Madonna, which is located in the monastery of the Pauline Fathers at Jasna Góra. The Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (August 15), attracts every year about 100,000 pilgrims to Częstochowa every year from Poland and abroad. The Chapel of the Miraculous Image of Our Lady of Jasna Góra is the epicentre of the Shrine.

The Chapel of Our Lady with the Image of the Mother of God and Baby Jesus, also known as the Black Madonna, is the most important goal of the pilgrims arriving in Jasna Góra. It was from the altar of Our Lady that the Polish kings set out on military expeditions and brought here their votive offerings. John Paul II also offered a Golden Rose and the belt shot through during the attempt on his life in 1981, which are now placed next to the image of the Black Madonna.

The chapel consists of three parts erected at different times. The oldest, gothic part is today’s presbytery and is decorated with an ebony and silver altar from the 17th century. The second, baroque part is decorated with votive offerings, expressing gratitude to the Mother of God for favors. The third part of the chapel dates from the beginning of the 20th century.

Częstochowa is situated in the northern part of the Province of Silesia, in a picturesque range of limestone hills. The city is located near Katowice-Pyrzowice and Kraków-Balice Airports, on one of the main transport routes of Poland, connecting the northern and southern parts of the country.

The region around of Częstochowa – the Polish Jurassic Highland also known as the Polish Jura – is a perfect place for sport, recreation and activity-focused tourism. The Kraków-Częstochowa upland is an exceptional eco-paradise with unique natural appeal. Częstochowa is a great starting point for Jurassic tourist trails, with ruins of medieval fortresses, limestone rocks and caves, attracting numerous hikers, cyclists and horse riders, rock climbers, cave explorers and hang-gliders.

Częstochowa offers a rich and varied cultural palette thanks to its excellet cultural establishments such as the City Museum, City Art Gallery, Philharmonic Hall, Adam Mickiewicz Theater, “Gaude Mater” Center for the Promotion of Culture, Film Culture Center and City Community Center. Local events in Częstochowa, such as “Aleje – tu się dzieje” – a project comprising a series of cultural events in the main avenue of the city, or “Hot Jazz Spring”, “Frytka OFF”, “Hip-Hop Elements”, Reggae ON” and “Retro” festivals are very popular among the inhabitants of Częstochowa and are a recognizable trademark of the city in Poland and abroad.

YOUR LOCAL CONTACT

Tourist Information Center

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
42-217 Czestochowa, Poland
Tel. 0048 343 682 250
Email: mcit (at) czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

Top 6 most important sights TOP 6 MOST IMPORTANT SIGHTS

Chapel of our Lady

The Chapel of Our Lady with the image of the Mother of God and Baby Jesus, also known as the Black Madonna, is the most important goal for the pilgrims arriving at Jasna Góra. John Paul II also offered a Golden Rose and the belt shot through during the attempt on his life in 1981, which are now placed next to the image of the Black Madonna.

Basilica

The church is dedicated to the Holy Cross and to the Assumption of the Holy Mother. Designated a basilica in 1906, the church’s baroque interior is richly decorated with rich stucco and paintings. The main altar in the form of late baroque marbled sculpture depicts the Assumption of the Mother of God.

Library

It is divided into two parts – old and new. There are about 8000 old prints and medieval illuminated manuscripts here, including unique specimens from the royal collections of the Jagiellonians, in the old library. The library’s ceiling is decorated with frescoes from the first half of the 18th century.

Jasna Góra Tower

This is the highest point of Jasna Góra and currently the highest church tower in Poland (106.3 m). 519 steps lead to the fifth floor, from which one can view the whole area. Above the first floor, there is a clock with 36 bells which play the melodies of songs of St. Mary.

Knights’ Hall

The representative, early baroque hall of Jasna Góra, stands adjacent to the upper part of the Chapel of the Mother of God. Built in 1647, it was a room for debates, meetings and conventions. In 1936, the first plenary synod of the reborn Poland took place there. It also displays 17th century paintings depicting important events in the history of the monastery.

Way of the Cross

The Way of the Cross was built in 1900-1913 according to the design of Stefan Szyller in the monastery park which is surrounded on three sides by the walls of the Sanctuary. The figures of 14 stations were cast in bronze by the Warsaw sculptor Pius Welonski. It has already become a tradition of pilgrimages in Jasna Góra to conduct the service of the Way of the Cross here.

HOW TO GET HERE?

BY PLANE

Katowice Airport (KTW)

Located in Pyrzowice village, 60 km from Czestochowa
(direct bus connection to Czestochowa www.pyrzowiceekspres.pl')

www.katowice-airport.com

Krakow Airport (KRK)

130 km from Czestochwa
(then to Krakow city center and from there by train or bus to Czestochowa)

www.krakowairport.pl

Warsaw Chopin Airport (WAW)

220 km from Czestochowa
(then to Warsaw city center and from there by train or bus to Czestochowa)

www.lotnisko-chopina.pl

Warsaw Modlin Airport (WMI)

250 km from Czestochowa
(then to Warsaw city center and from there by train or bus to Czestochowa)

www.modlinairport.pl

BY CAR

From the North

Gdansk, Berlin, Poznan, Lodz and Warsaw (European route - E75, National road 1 - DK1, street - aleja Wojska polskiego)

From the South

Katowice, Krakow, Vienna (European route - E75, National road 1 - DK 1, street - aleja Wojska Polskiego)

BY TRAIN

Czestochowa Osobowa (city centre):

Main entrance - Aleja Wolnosci 21
East entrance - ul. Pilsudskiego 32
Bus stops: Dowzec Glowny PKP or Pilsudskiego
Tram stop: Dworzec Glowny PKP

Czestochowa Stradom:

Entrance - ul. Pulaskiego 114
Bus stop: Stradom-dworzec PKP