Shrines of Europe na IWRT w Portugalii

Luty kończy się naprawdę dobrze dla Shrines of Europe! W dniach 22-23 lutego 2024 r. miasto Ourem/ Fatima (Portugalia) było gospodarzem XX Międzynarodowego Kongresu na temat Turystyki Religijnej i Zrównoważonej, który odbył się równolegle z XI Międzynarodowymi Warsztatami Turystyki Religijnej (IWRT). My również tam byliśmy obecni jako grupa i zaprezentowaliśmy się na naszym stoisku Shrines of Europe.

Cele zarówno konferencji, jak i warsztatów to promowanie puli kontaktów biznesowych wśród uczestników oraz wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej w kontekście globalnego sektora turystyki. Głównymi odbiorcami są touroperatorzy oraz przedsiębiorcy z branży hotelarsko-turystycznej.
Jako stowarzyszenie, którego jednym z celów jest promocja destynacji – miast sanktuariów, dobrze czuliśmy się w środowisku przedstawicieli branży turystycznej.

W sesjach inauguracyjnych i konferencji i kongresu udział wzięli reprezentanci samorządów, instytucji, touroperatorzy, przedsiębiorcy, studenci i przedstawiciele świata nauki. Liczny udział wzięli także liderzy w obszarze turystyki religijnej.

Podczas kongresu mogliśmy wysłuchać głosów doświadczonych ekspertów i poznać różne punkty widzenia na temat sektora turystycznego. Dyskusje, wystąpienia, prezentacje zainspirowały nas do dalszego działania i kontynuowania współpracy.
Rozmawiano m.in. o wykorzystaniu w turystyce nowych technologii, na czele ze sztuczną inteligencją, czy opracowaniu nowych szlaków turystycznych.

IWRT to wydarzenie, w którym udział wziąć powinien każdy, kto zawodowo zajmuje się turystyką, szczególnie turystyką religijną. Takie spotkania to katalizator dla biznesu, miejsce wymiany informacji, najnowszych trendów kształtujących przyszłość branży i budujących korzystną sieć kontaktów – szczególnie w obecnych trudnych czasach.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że jesteś z niej zadowolony