FÁTIMA

STADT DES FRIEDENS

Fatima liegt 130 km von Lissabon entfernt, trägt die Bezeichnung “Stadt des Friedens” und ist das wichtigste Marienheiligtum in Portugal und eines der wichtigsten der Welt.

Zwischen 1916 und 1917, in einer Zeit, die von Krieg und Unruhen des frühen 20. Jahrhunderts und vom Ersten Weltkrieg geprägt war, erschien drei Kindern, die mit ihrer Schafherde auf der „Cova da Iria“ waren, die Muttergottes und der Engel. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober 1917 wiederholten sich die Marienerscheinungen. Durch die drei Kinder und ihren Glauben und die Hingabe an die Jungfrau Maria sowie das Rosenkranzgebet, wurde der Welt eine große Friedensbotschaft übermittelt. Tausende Menschen erlebten das unglaubliche Sonnenwunder bei der letzten Marienerscheinung am 13. Oktober 1917.

An diesem heiligen Platz steht die Erscheinungskapelle mit der Statue der Muttergottes von Fatima. Auf dem großen Platz befinden sich auch die Basilika mit den Gräbern der drei Seherkinder und die neue Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit.

Im 20. und 21. Jahrhundert besuchten mehrere Päpste Fatima. 2017, 100 Jahre nach der ersten Erscheinung, sprach Papst Franziskus Jacinta und Francisco, zwei der Seherkinder von Fatima, heilig.

Neben dem Heiligtum befindet sich die Stadt Aljustrel, Geburtsort der drei Seherkinder, und dort stehen auch die Häuser, in denen sie gelebt haben. Zwischen Aljustrel und Fatima befindet sich die Loca da Anjo, wo der Engel den Kindern erschien, um sie auf die Erscheinung der Muttergottes vorzubereiten sowie die Via Sacra und Calvario Hungaro. Zwischen den beiden Orten gibt es eine gute Verbindung für Fußpilger. In Fatima gibt es viele Hotels, Restaurants, Geschäfte und Museen, die sich mit viel Erfahrung der zahlreichen Pilger annehmen. In der Stadt Ourém kann man dem Lebensweg der Seherkinder im Verwaltungsgebäude nachspüren, in dem sie im August 1917 festgehalten und befragt wurden oder das Grab auf dem Friedhof von Ourém besuchen, wo Jacinta begraben war, bevor sie nach Fatima überführt wurde.

Seit den Marienerscheinungen vor über einhundert Jahren ist Fatima zu einem der größten Pilgerorte der Welt geworden.

KONTAKTDATEN

TOURISMUSINFORMATION OURÉM

Telefon: +351 910 502 917

E-mail: [email protected]

TOP 5 SEHENSWÜRDIGKEITEN IN FATIMA

Das Heiligtum von Fatima

Die Kapelle der Erscheinungen, die Basilika mit den Gräbern der drei Seherkinder und die Kirche der Hl. Dreifaltigkeit. Die “Cova da Iria”, der Schauplatz der Erscheinungen wurde zu einem wichtigen religiösen Platz der jedes Jahr Millionen von Pilgern und Touristen aus der ganzen Welt anzieht (9,4 Millionen in 2017) www.fatima.pt

Aljustrel und Valinhos

Der Ort an dem die drei Seherkinder geboren wurden. Ihre Geburtshäuser können besichtigt werden. Valinhos ist der Ort an dem ihnen der Engel zum ersten Mal erschien. Vom südlichen Kreisverkehr in Fatima startet der Kreuzweg der bis hinaus zu Lucias Haus in Aljustrel führt. www.ourem.pt

Pfarrkirche von Fatima

In der alten Pfarrkirche im Dorf von Fatima wurden die drei Hirtenkinder getauft. www.paroquiadefatima.org

Heiligtum von Ortiga

Ein Marienheiligtum nur wenige Kilometer von Fatima entfernt. Immer am ersten Sonntag im Juli werden Feiern zu Ehren Unserer lieben Frau abgehalten. Eine Legende berichtet von der Wunderheilung eines kleinen Hirten im Jahr 1758. www.paroquiadefatima.org

Haus des Administrators und Jacinta Marto Denkmal in Ourém

Das ehemalige Haus des Administrators von Ourém, Artur Santos, der die drei Seherkinder zur Befragung im August 1917 einbestellte. Dauerausstellung über Ourém und Fatima zur Zeit der Erscheinungen. Zusätzlich wechselnde Ausstellungen. Jacinta Marto Denkmal vor dem Krankenhaus. www.museu.cm-ourem.pt

SO ERREICHEN SIE FATIMA

BY PLANE

Anreise per Flug Flughafen Humberto Delgado – Lissabon

Busservice bis Fatima, ab Flughafen Lissabon

www.aeroportolisboa.pt

Airport Sá Carneiro - Porto

www.aeroportoporto.pt

BY CAR

Anreise mit dem Auto

A1/E1 Autobahn Lisbon – Oporto
IC9 (Tomar – Nazaré)

BY TRAIN

Anreise mit der Bahn

Von Lissabon oder Oporto nach Caxarias, weiter mit dem Taxi oder Bus nach Fatima

www.cp.pt

FÁTIMA

MIASTO POKOJU

Położona 130 km od Lizbony, Fatima nazywana jest “miastem pokoju” i jest najważniejszym sanktuarium Maryi w Portugalii i jednym z najważniejszych na świecie.

W latach 1916-1917, w czasie wojny i niepokojów początku XX wieku i I wojny światowej, trojgu dzieci, które były na “Cova da Iria” ze stadem owiec, ukazała się Matka Boża i Aniołowie. Objawienia powtarzały się od 13 maja do października 1917 roku. Poprzez trójkę dzieci oraz ich wiarę i oddanie Maryi Pannie i Różańcu, wysłano światu wielkie orędzie pokoju. Tysiące ludzi doświadczyło niesamowitego cudu słońca podczas ostatniego objawienia Matki Bożej 13 października 1917 roku.

W tym świętym miejscu stoi kaplica objawień z posągiem Matki Bożej Fatimskiej. Na dużym placu znajduje się Bazylika z grobami trójki dzieci mających widzenia i Nowy Kościół Trójcy Przenajświętszej.

W XX i XXI wieku Fatimę odwiedziło kilku papieży. W 2017 r., 100 lat po pierwszym objawieniu, papież Franciszek ogłosił świętymi dwoje dzieci, które doznały objawień – Jacintę i Francisco.

Obok Sanktuarium znajduje się miasto Aljustrel, miejsce narodzin trójki dzieci doznających objawień, a także domy, w których mieszkały . Pomiędzy Aljustrel a Fatimą znajduje się Loca da Anjo, gdzie anioł ukazał się dzieciom, aby przygotować je do objawienia Matki Bożej oraz Via Sacra i Calvario Hungaro . Pomiędzy tymi dwoma miejscami znajduje się dobre połączenie dla pieszych pielgrzymów. W Fatimie znajduje się wiele hoteli, restauracji, sklepów i muzeów, które z dużym doświadczeniem dbają o licznych pielgrzymów. W miasteczku Ourém można prześledzić życie dzieci w budynku administracyjnym, gdzie zostały zatrzymane i przesłuchane w sierpniu 1917 r., lub odwiedzić grób na cmentarzu w Ourém, gdzie pochowano Jacintę, zanim została przeniesiona do Fatimy.

Od objawień Maryi ponad sto lat temu Fatima stała się jednym z największych miejsc pielgrzymek na świecie

DANE KONTAKTOWE

INFORMACJA TURYSTYCZNA OURÉM

Telefone / Phone: +351 910 502 917

E-mail: [email protected]

5 NAJWAŻNIEJSZYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W FATIMIE

Sanktuarium Fatimskie

Kaplica Objawień, Bazylika z grobami trójki dzieci dostępujących objawień i kościół Trójcy Świętej. Cova da Iria”, miejsce objawień, stało się ważnym miejscem religijnym, które przyciąga miliony pielgrzymów i turystów z całego świata każdego roku (9,4 miliona w 2017 r.) www.fatima.pt

Aljustrel i Valinhos

Miejsce, w którym urodziło się trójka dzieci dostępujących objawień. Ich domy można zwiedzać. Valinhos jest miejscem, gdzie anioł ukazał się im po raz pierwszy. Od południowego ronda w Fatimie rozpoczyna się Droga Krzyżowa, która prowadzi do domu Łucji (Lucia) w Aljustrel. www.ourem.pt

Kościół parafialny w Fatimie

W starym kościele parafialnym we wsi Fatima ochrzczono trójkę pastuszków. www.paroquiadefatima.org

Sanktuarium Ortiga

Sanktuarium maryjne zaledwie kilka kilometrów od Fatimy. Uroczystości ku czci Matki Bożej odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę lipca. Legenda opowiada o cudownym uzdrowieniu małego pasterza w 1758 r. www.paroquiadefatima.org

Dom administratora i pomnik Jacinty Marto w Ourém

Dawny dom administratora Ourém, Artura Santosa, który w sierpniu 1917 r. wezwał trójkę dzieci dostępujących objawień na przesłuchanie. Stała wystawa na temat Ourém i Fatimy w czasie objawień. Dodatkowo wystawy okresowe. Pomnik Jacinty Marto przed szpitalem. www.museu.cm-ourem.pt

JAK DOJECHAĆ FÁTIMA

BY PLANE

Lotnisko Humberto Delgado – Lisbon

Połączenia autobusowe do Fatimy z lotniska w Lizbonie

www.aeroportolisboa.pt

Lotnisko Sá Carneiro - Porto

www.aeroportoporto.pt

BY CAR

Przyjazd samochodem

Autostrada A1/E1 Lizbona - Oporto

BY TRAIN

Przyjazd pociągiem - Caxarias

Z Lizbony lub Oporto do Caxarias, a następnie taksówką lub autobusem do Fatimy.

www.cp.pt

BY BUS

Przyjazd autobusem

From Lisbon and Oporto

www.rede-expressos.pt

FÁTIMA

CIUDAD DE PAZ

Situado a 130 km de Lisboa, Fátima también es llamada „ciudad de la paz“ y es el santuario mariano más importante en Portugal.

Entre 1916 y 1917, durante una época de guerra y turbulencia al inicio del siglo XX y la primera guerra mundial, tres niños con su rebaño vivenciaron las apariciones de la Madre de Dios y del Ángel. El día 13 de cada mes durante mayo a octubre 1917 tuvieron lugar las apariciones de Nuestra Señora. Su gran mensaje de paz fue transmitido al mundo a través de los tres niños por medio de su fe y devoción y la oración del Rosario. Miles de personas vivenciaron el milagro del sol durante la última aparición de la Virgen el 13 de octubre de 1917.

Exactamente en este lugar, fue construida la Capilla de las Apariciones albergando una estatua de Nuestra Señora de Fátima. La gran plaza alrededor contiene también la Basílica con las tumbas de los tres videntes y la nueva iglesia de la Trinidad.

Varios Papas visitaron á Fátima durante los siglos XX y XXI. En 2017 cien años después de las apariciones, el Papa Francisco canonizó a Jacinto y Francesco, dos de los videntes de Fátima.

Además del santuario, se puede visitar el pueblo Aljustrel, el pueblo natal de los tres niños. Las casas están bien mantenidas y abiertas para una visita. Entre Fátima y Aljustrel está „Loca do Anjo“, el lugar en que el Ángel apareció y preparó a los tres niños para la aparición de Nuestra Señora. También vale la pena visitar la Vía Sacra y el Calvario Húngaro. Ambos trayectos conectan Fátima y Aljustrel y son ideales para una peregrinación corta a pie. En Fátima se encuentran muchos hoteles, restaurantes, tiendas y museos con una larga tradición de servicio a los peregrinos. En la ciudad de Ourém, se puede vivir el trayecto de los niños a la casa del Administrador, donde ellos fueron resguardados y interrogados en agosto de 1917. En el cementerio en Ourém también se puede visitar la antigua tumba de Jacinta, antes del traslado a Fátima.

Dentro de esos cien años, Fátima se desarrolló como uno de los centros de peregrinación más grandes de todo el mundo.

YOUR LOCAL CONTACT

Tourism Information of Ourém

Teléfono: +351 910 502 917

E-mail: [email protected]

5 MEJORES VISITAS EN FÁTIMA

El Santuario de Fátima

comprendido por la Capilla de las Apariciones, la Basílica con las tumbas de los tres videntes y la iglesia de la Santísima Trinidad. Ademas la „Cova da Iria“ que es el lugar de las Apariciones se ha convertido en un lugar religioso importante que recibe cada año a millones de turistas y peregrinos de todo el mundo. (9,4 millones en 2017) www.fatima.pt

Aljustrel y Valinhos

el lugar donde nacieron los tres videntes. Allí puedes visitar sus casas y Valinhos, el lugar de la primera aparición del Ángel. En la rotonda sur de Fátima puedes comenzar a caminar el Vía Crucis hasta la casa de Lucia en Aljustrel. www.ourem.pt

Iglesia parroquial de Fátima

antigua iglesia en el pueblo de Fátima en la cual los tres pastores fueron bautizados. www.paroquiadefatima.org

Santuario de Ortiga:

Es un santuario mariano situado a pocos kilómetros de Fátima que fue un lugar de peregrinación muy importante. Conserva aun las festividades en honor a Nuestra Señora el primer domingo de julio. Una leyenda cuenta la historia de un pequeño pastor, que fue curado por un milagro en 1758. www.paroquiadefatima.org

Casa del Administrador y el monumento de Jacinta Marto en Ourém

Antigua casa del Administrador de Ourém, Artur Santos, donde fueron interrogados los tres videntes en agosto de 1917. La casa presenta, tanto una exposición permanente sobre Ourém y Fátima en la época de las apariciones, como exhibiciones temporales. Situado frente al hospital se puede visitar hoy en día el monumento a Jacinta Marto. www.museu.cm-ourem.pt

HOW TO GET HERE?

BY PLANE

Aeropuerto Humberto Delgado - Lisboa

Conexión de autobús entre el aeropuerto y Fátima

www.aeroportolisboa.pt

Airport Sá Carneiro - Porto

www.aeroportoporto.pt

BY TRAIN

Estación de Caxarias desde Lisboa u Oporto

existen conexiones con taxi o autobús hasta Fátima

www.cp.pt

BY BUS

desde Lisboa y Oporto

www.rede-expressos.pt

FÁTIMA

LA CITTÀ DELLA PACE

Fatima dista 130 km da Lisbona e viene chiamata „la città della pace“. Si tratta del santuario di culto mariano più importante in Portogallo ed uno dei più importanti al mondo.

Dal 1916 al 1917, in un periodo di tempo scosso da guerre e tumulti del primo 20° secolo e dalla Prima Guerra Mondiale comparve a tre bambini, che si trovarono con il loro gregge di pecore sul „Cova da Iria“ la Maria Vergine e l’angelo. Nel periodo da maggio ad ottobre, queste apparizioni di Maria si ripeterono sempre il giorno 13 di ogni mese. Il mondo ricevette un grande messaggio di pace e devozione, attraverso i tre bambini e la loro fede e la preghiera del rosario. Migliaia di persone vissero questo incredibile miracolo del sole in occasione dell’ultima apparizione di Maria il 13 ottobre 1917.

In questo luogo sacro si trova la cappella della comparizione con la statua della Maria Vergine di Fatima. Sulla grande piazza si trova anche la Basilica con le tombe dei tre bambini e una nuova chiesa della santa trinità.

Nel 20° e 21° secolo diversi pontefici hanno visitato Fatima. 2017, 100 anni dopo la prima comparizione Papa Francesco canonizzò Jacinta e Francisco, due dei tre bambini di Fatima.

Vicino al santuario si trova la città Aljustrel, la città natale dei tre bambini. Qui ci sono anche le case nelle quali vissero. Tra Aljustrel e Fatima si trova Loca da Anjo, dove apparse l’angelo ai bambini, per prepararli alla comparizione della Madonna, come pure la Via Sacra e Calvario Hungaro . Tra i due luoghi esiste un buon collegamento per pellegrini che vanno a piedi. Fatima offre molti alberghi, ristoranti, negozi e musei, che si occupano con molta esperienza dei numerosi pellegrini. Nella città Ourém, nell’edificio dell’amministrazione, si può seguire la vita dei bambini. Qui furono fermati ed interrogati nell’agosto 1917. E‘ anche possibile visitare la tomba di Jacinta al cimitero di Ourém, prima di essere stata traslata a Fatima.

Dalle apparizioni di Maria, oltre cent’anni fa, Fatima è diventato uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti al mondo.

CONTATTI

INFORMAZIONI PER IL TURISMO DI OURÉM

Telefone / Phone: +351 910 502 917

E-mail: [email protected]

LE 5 COSE PIÙ IMPORTANTI DA VEDERE A FATIMA

Il santuario di Fatima

La cappella delle apparizioni, la basilica con le tombe dei tre bambini e la chiesa della santa trinità. La “Cova da Iria”, il teatro delle apparizioni, divenne un luogo religioso importante, che ogni anno attira milioni di pellegrini e turisti, provenienti da tutto il mondo (nel 2017 9,4 milioni) www.fatima.pt

Aljustrel e Valinhos

il luogo di nascita dei tre bambini. E‘ possibile visitare le case in cui nacquero. Valinhos è il luogo nel quale apparve per la prima volta l’angelo. Dal rondò meridionale di Fatima parte la via crucis che porta fino alla casa di Lucia a Aljustrel. www.ourem.pt

Chiesa parrocchiale di Fatima

I tre pastorelli furono battezzati nella vecchia chiesa parrocchiale nel paese di Fatima. www.paroquiadefatima.org

Santuario di Ortiga

Un santuario di culto mariano, pochi chilometri distante da Fatima. Ogni anno, la prima domenica di luglio si organizzano le celebrazioni in onore della nostra amata Signora. Una leggenda racconta la guarigione miracolosa di un piccolo pastorello nel 1758. www.paroquiadefatima.org

Casa dell’amministratore e monumento di Jacinta Marto a Ourém

L’ex-casa dell’amministratore diOurém, Artur Santos, che ordinò il primo interrogatorio dei tre bambini nell’agosto 1917. Inoltre si organizzano mostre. Il monumento di Jacinta Marto si trova davanti all’ospedale. www.museu.cm-ourem.pt

I COLLEGAMENTI PIÙ IMPORTANTI

BY PLANE

Aeroporto Humberto Delgado – Lisbon

Servizio pullman fino a Fatima, a partire dall’aeroporto di Lisbona

www.aeroportolisboa.pt

Airport Sá Carneiro - Porto

www.aeroportoporto.pt

BY CAR

A1/E1 Autostrada Lisbon – Oporto

BY TRAIN

Arrivo con la ferrovia - Caxarias

Da Lisbona oppure Oporto ad Caxarias, per proseguire con il taxi oppure il pullman fino a Fatima

www.cp.pt

BY BUS

Arrivo con il pullman

Lisbon and Oporto

www.rede-expressos.pt

FÁTIMA

LA VILLE DE LA PAIX

Située à 120/130 km de Lisbonne, Fátima est également appelée la « Ville de la Paix », il s’agit du plus important sanctuaire marial du Portugal et l’un des plus importants au monde.

Entre 1916 et 1917, à une époque défigurée par les troubles du début du 20ème siècle et par la Première Guerre mondial, la Mère de Dieu et l’Ange étaient apparus à trois enfants qui se trouvaient avec leur troupeau de moutons sur la « Cova da Iria ». Le 13 de chaque mois entre mai et octobre 1917, ces apparitions de Marie se renouvelèrent Par ces trois enfants et leur foi, par le dévouement à la Vierge Marie et la prière du rosaire, un grand message de paix fut transmis au monde. Des milliers de personnes vécurent cet incroyable miracle du soleil lors de la dernière apparition de Marie le 13 octobre 1917 .

C’est en ce lieu saint que se trouvent aujourd’hui la chapelle de l’Apparition et la statue de la Mère de Dieu de Fátima. Sur la grande place se dresse aussi la basilique avec les tombes des trois enfants voyants et la nouvelle église de la Sainte Trinité.

Aux 20ème et 21ème siècles, plusieurs papes se sont rendus à Fátima. En 2017, 100 ans après la première apparition, le Pape François a canonisé Jacinta et Francisco, deux des voyants de Fátima.

Non loin du sanctuaire, la ville d’Aljustrel où naquirent les trois voyants ainsi que les maisons dans lesquelles ils vécurent . Entre Aljustrel et Fátima se trouvent la Loca da Anjo où l’Ange se présenta aux enfants pour les préparer à l’apparition de la Mère de Dieu, ainsi que la Via Sacra et Calvario Hungaro . Les deux localités sont bien reliées entre elles pour les pèlerins à pied. Fátima compte de nombreux hôtels, restaurants, magasins et musées qui font bénéficier les pèlerins de toute leur expérience de l’accueil. Dans la ville d’Ourém, on peut suivre le parcours de vie des trois voyants dans le bâtiment administratif dans lequel ils furent retenus et interrogés en août 1917. C’est au cimetière d’Ourém aussi que se trouvait la tombe de Jacinta avant qu’elle soit transférée à Fátima.

Depuis les apparitions de Marie il y a plus d’un siècle, Fátima est devenue l’une des plus grandes destinations de pèlerinage du monde.

VOTRE CONTACT LOCAL

Office du tourisme d'Ourém

Téléphone : +351 910 502 917

E-mail: [email protected]

LES 5 MEILLEURS SITES À VISITER À FÁTIMA

Le Sanctuaire de Fátima

La chapelle des Apparitions, la basilique avec les tombes des trois voyants et l’église de la Sainte Trinité. La « Cova da Iria » qui fut le théâtre de ces apparitions est devenue l’un des sites religieux où convergent chaque année des millions de pèlerins et touristes en provenance du monde entier (9,4 millions en 2017) www.fatima.pt

Aljustrel et Valinhos

Les lieux de naissance des trois enfants visionnaires. Les maisons où ils naquirent peuvent être visitées. Valinhos est l’endroit où l’Ange leur est apparu pour la première fois. C’est du rond-point automobile sud à Fátima que part le Chemin de Croix conduisant à la maison de Lucia à Aljustrel. www.ourem.pt

L’église paroissiale de Fátima

C’est dans l’ancienne église paroissiale du village de Fátima qu’avaient été baptisés les trois petits bergers. www.paroquiadefatima.org

Le sanctuaire d’Ortiga

Il s’agit d’un sanctuaire marial situé à quelques kilomètres seulement de Fátima. Chaque année, le premier dimanche de juillet voit se dérouler les célébrations en l’honneur de Notre Dame. Une légende relate la guérison miraculeuse d’un petit berger en 1758. www.paroquiadefatima.org

Maison de l’administrateur et monument à Jacinta Marto à Ourém

L’ancienne maison de l’administrateur d’Ourém, Artur Santos, qui avait convoqué les trois enfants visionnaires pour les interroger en août 1917. Exposition permanente sur Ourém et Fátima à l’époque des apparitions. Autres expositions à thème. Le monument à Jacinto Marto devant l’hôpital. www.museu.cm-ourem.pt

VOICI COMMENT REJOINDRE FÁTIMA

BY PLANE

Aéroport Humberto Delgado – Lisbon

Service de bus jusqu'à Fatima depuis l'aéroport de Lisbonne

www.aeroportolisboa.pt

Airport Sá Carneiro - Porto

www.aeroportoporto.pt

BY CAR

Arrivée en voiture

A1/E1 Autoroute Lisbonne – Porto

BY TRAIN

Arrivée en train - Station of Caxarias

De Lisbonne ou Porto à Caxaria, puis poursuivre jusqu'à Fatima en taxi ou en bus.

www.cp.pt

BY BUS

Arrivée en bus

From Lisbon and Oporto

www.rede-expressos.pt

FÁTIMA

CIDADE DA PAZ

Localizada a 130 km de Lisboa, Fátima, a “Cidade da Paz” é o mais importante santuário mariano em Portugal e um dos mais importantes do mundo.

Entre 1916 e 1917, numa época marcada pela guerra e pelos tumultos do início do século XX e pela Primeira Guerra Mundial, três crianças que estavam com o seu rebanho de ovelhas na “Cova da Iria”, testemunharam a aparição da Mãe de Deus e do Anjo. Desde o dia 13 de maio até outubro de 1917, as aparições marianas repetiram-se. Através dos três pastorinhos e da sua fé e dedicação à Virgem Maria, bem como da oração do rosário, foi transmitida ao mundo uma grande mensagem de paz. Milhares de pessoas vivenciaram o incrível milagre do sol na última aparição mariana em 13 de outubro de 1917.

Neste local sagrado ergue-se a Capelinha das Aparições com a estátua da Mãe de Deusde Fátima. Na praça principal também estão a basílica com os túmulos das três crianças videntes e a nova igreja da Santíssima Trindade.

Nos séculos XX e XXI, vários papas visitaram Fátima Em 2017, 100 anos depois da primeira aparição, o Papa Francisco canonizou Jacinta e Francisco, duas das crianças videntes de Fátima.

Junto ao Santuário, existe a cidade de Aljustrel, local de nascimento dos três pastorinhos videntes. As casas onde estes viveram ainda estão erguidas e abertas a visitantes. Entre Aljustrel e Fátima encontra-se a Loca do Anjo, onde o anjo apareceu às crianças para as preparar para a aparição da Mãe de Deus. Além disso, a Via Sacra e o Calvário Hungaro valem a pena a visita. Entre os dois lugares há uma boa ligação para os peregrinos que se deslocam a pé. Em Fátima, existem muitos hotéis, restaurantes, lojas e museus, que já têm muita experiência com os numerosos peregrinos que por lá passam. Na cidade de Ourém, no edifício administrativo, onde as crianças videntes foram detidas e interrogadas em agosto de 1917. Pode-se seguir a história da vida dos pastorinhos ou visitar a sepultura no cemitério de Ourém, onde Jacinta foi enterrada antes de ser transferida para Fátima.

Desde as aparições marianas há mais de cem anos, Fátima tornou-se um dos maiores destinos de peregrinação do mundo.

DADOS DE CONTACTO

Tourism Information of Ourém

Telefone: +351 910 502 917

E-mail: [email protected]

OS 5 PRINCIPAIS SÍTIOS A VISITAR EM FÁTIMA

O Santuário de Fátima

A Capelinha das Aparições, a Basílica com os túmulos dos três pastorinhos videntes e a Igreja da Santíssima Trindade. A “Cova da Iria”, cenário das aparições, tornou-se um importante lugar religioso que atrai milhões de peregrinos e turistas de todo o mundo todos os anos (9,4 milhões em 2017). www.fatima.pt

Aljustrel e Valinhos

O lugar onde as três crianças videntes nasceram. Podem visitar-se as suas casas de nascimento. Valinhos é onde o anjo lhes apareceu pela primeira vez. Na rotunda sul de Fátima começa a Via Sacra, que leva até a casa de Lúcia em Aljustrel. www.ourem.pt

Igreja Paroquial de Fátima

Na antiga igreja paroquial da aldeia de Fátima foram batizados os três pastorinhos. www.paroquiadefatima.org

Santuário de Ortiga

Um santuário mariano a poucos quilômetros de Fátima. Sempre no primeiro domingo de julho, as celebrações são realizadas em homenagem a Nossa Senhora. Uma lenda fala da cura milagrosa de um pequeno pastor em 1758. www.paroquiadefatima.org

Casa do Administrador do Concelho de Ourém e monumento a Jacinta Marto

A antiga casa do Administrador de Ourém, Artur Santos, que convocou os três filhos videntes para interrogatório em agosto de 1917. Exposição permanente sobre Ourém e Fátima na época das aparições. Além disso, exposições temporárias. Monumento a Jacinta Marto em frente ao hospital. www.museu.cm-ourem.pt

ASSIM CHEGA A FÁTIMA

BY PLANE

Aeroporto Humberto Delgado – Lisbon

Busservice até Fátima, a partir do Aeroporto de Lisboa

www.aeroportolisboa.pt

Aeroporto Sá Carneiro - Porto

www.aeroportoporto.pt

BY CAR

Chegada de automóvel

A1/E1 Autoestrada Lisboa – Porto

BY TRAIN

Chegada de comboio

De Lisboa ou Porto para Caxarias, continue de táxi ou de autocarro para Fátima

www.cp.pt

BY BUS

Chegada de autocarro

De Lisboa e Porto.

www.rede-expressos.pt

FÁTIMA

CITY OF PEACE

Located 130 km from Lisbon, Fátima also dubbed “City of Peace”, is the most important Marian sanctuary in Portugal.

Between 1916 and 1917, in a climate of war and turbulence of the early twentieth century and the First World War, three children who were tending their flocks in Cova da Iria experienced manifestations of the Mother of God and an angel. The apparitions of Our Lady occurred on the 13th day of each month between May and October 1917. There her great message of peace was transmitted to the world by the three children through faith and devotion to Our Lady and the praying of the Rosary. Several thousand people witnessed the amazing “Miracle of the Sun” during the last apparition of the Virgin on October 13th, 1917.

The Chapel of the Apparitions was erected precisely at this sacred spot and houses the image of Our Lady of Fatima. On the huge square around it one finds the Basilica with the tombs of the three seers and the new Church of the Holy Trinity.

Several popes visited Fatima throughout the 20th and 21st centuries. In 2017, one hundred years after the first apparition, Pope Francis canonized Jacinta and Francisco, two of the seers of Fatima.

Besides the Sanctuary, there is the village of Aljustrel, birthplace of the three seers. The houses where the children lived are still maintained and open to visitors. Between Aljustrel and Fátima, “Loca do Anjo” can be visited, which is the spot where the angel appeared to the children preparing them for the apparition of Our Lady. Also the Via Sacra and Calvário Hungaro are worth a visit. Both routes connect Aljustrel and Fátima and are ideal for a short pilgrimage on foot. The city of Fátima has many hotels, restaurants, shops and museums that have long excelled in welcoming and serving pilgrims. In the county seat of Ourém, you can also follow the story of the seers at the Administrator’s House, where they were detained and interrogated in August of 1917. In the cemetery of Ourém pilgrims can visit the tomb where Jacinta was burried before being transferred to Fatima.

Within a hundred years, Fatima has developed into one of the greatest pilgrimage centers in the world today.

YOUR LOCAL CONTACT

Tourism Information of Ourém

Telefone / Phone: +351 910 502 917

E-mail: [email protected]

TOP 5 SIGHTS IN FÁTIMA

Sanctuary of Fátima

Chapel of the Apparitions, Basilica with the tombs of the seers and Church of the Holy Trinity. The Cova da Iria, the stage of the apparitions, has become an important religious place of worship that welcomes pilgrims and tourists from around the world each year (9,4 million in 2017). www.fatima.pt

Aljustrel and Valinhos

Birthplace of the three seers and where you can visit their houses, as well as Valinhos where the angel first appeared. Starting at the south roundabout in Fátima, you can walk the Way of the Cross up to Lucia’s house in Aljustrel. www.ourem.pt 

Parish Church of Fátima

Old church of the village of Fatima, where the three shepherds were baptized. www.paroquiadefatima.org

Sanctuary of the Ortiga

Marian Sanctuary a few kilometers from Fatima, once a very important pilgrimage site, still holds festivities in honor of Our Lady on the first Sunday of July. A local legend tells the story of a little shepherd who was cured through a miracle in 1758. www.paroquiadefatima.org

Administrator’s House and Jacinta Marto Memorial in Ourém

Old house of the Administrator of Ourém, Artur Santos, who welcomed the three seers of Fatima in August 1917 for questioning. The house shows permanent exhibitions about Ourém and Fatima at the time of the apparitions as well as temporary exhibitions. In front of the hospital is now the Jacinta Marto Memorial that can be visited. www.museu.cm-ourem.pt

HOW TO GET HERE?

BY PLANE

Airport Humberto Delgado – Lisbon

Bus connection from the Airport to Fatima
www.aeroportolisboa.pt

Airport Sá Carneiro - Porto

www.aeroportoporto.pt

BY TRAIN

Station of Caxarias from Lisbon or Oporto

by taxi or bus connection to Fátima.