EINSIEDELN

CULTURA, TRADIZIONE, SPORT, NATURA

Einsiedeln si trova nel cuore della Svizzera, vicino a Zurigo: l’abbazia benedettina di Einsiedeln è l‘edificio barocco più importante in Svizzera. Dal medioevo, la cappella della „nostra amata signora“ con la famosa Madonna nera è uno dei santuari più importanti in Europa.

Un monaco di nome “Meinrad” giunse nella zona, per vivere come eremita. Dopo la sua morte violenta nell’anno 861 nel luogo del suo eremo venne costruita una cappella. Questa è l’origine per il nome del luogo, che significa eremo.

La storia dell’abbazia dei frati benedettini risale all’anno 934 quando fu costituita una comunità di monaci nel luogo dell’eremo di Meinrad. Il pellegrinaggio alla nostra amata signora ed alla cappella, consacrata grazie ad un miracolo, si sviluppò nel corso dei secoli a venire, attirando pellegrini provenienti da tutta l’Europa.

1466 l’attuale statua della Maria vergine raggiunse Einsiedeln ed il luogo divenne in santuario di culto mariano più importante in Svizzera ed un luogo per la venerazione, l’ospitalità e la cultura.

1704 avvenne il primo colpo di vanga per l’odierno edificio barocco dell’abbazia. La grande chiesa barocca del convento venne consacrata nel 1735.

Anche oggi vive nell’abbazia una comunità di monaci, che segue le regole di San Benedetto. I monaci insegnano nella scuola del convento, che conta 350 studenti, lavorano nelle varie parrocchie e assistono i pellegrini nelle loro richieste spirituali.

Einsiedeln è sinonimo di tante attrazioni, tra l’altro il caseificio da visitare “Milchmanufaktur”, due trampolini per il salto con gli sci, il museo del panpepato “Lebkuchenmuseum” e quello dei minerali come pure il Diorama ed il panorama. In estate, la zona è un autentico paradiso per gli escursionisti, i ciclisti o semplicemente per rilassarsi. Il lago Sihlsee è molto amato da nuotatori, surfisti, appassionati di vela e pesca oppure per una gita a bordo della “MS Angelika”. Le persone che amano essere attive si divertiranno in inverno. Einsiedeln è un autentico paradiso per lo sci di fondo e offre tutti gli sport invernali, come sciare, andare in slitta, fare escursioni sulle racchette da sci o semplicemente a piedi. Tradizione, cultura e sport sono molto importanti e ricoprono un ruolo centrale durante le numerose manifestazioni.

L’ospitalità vanta una lunga tradizione ad Einsiedeln. Il paese con tanti negozi differenti, caffè e ristoranti è ideale per fare passeggiate piacevoli, combinate con del buon cibo ed incontri piacevoli.

VOTRE CONTACT LOCAL

Office de Pèlerinage et de Tourisme

Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln, Schweiz
E-Mail:info (at) eyz.swiss
Tel:+41 (0)55 418 44 88
Fax:+41 (0)55 418 44 80

Web:www.eyz.swiss

LES 5 MEILLEURS SITES À VISITER À EINSIEDELN

Il convento di Einsiedeln

Le origini della Cappella delle Grazie risalgono al VII secolo. I pellegrini vanno alla ricerca della statua della Madonna, originaria della Borgogna e giunta ad Altötting intorno al 1330. Nel corso dei secoli la statua lignea, alta 66 cm, è stata oscurata dal fumo delle candele e per questo è diventata nota come la “Madonna Nera”.

La chiesa del convento, con la cappella della nostra amata Signora

Le notizie di due guarigioni miracolose avvenute nell’anno 1489 segnano l’aumento dei pellegrinaggi ad Altötting: due bambini piccoli furono salvati per intercessione di Madre Maria. Negli anni successivi furono segnalate ulteriori guarigioni miracolose e richieste esaudite. Le immagini votive intorno alla Cappella raccontano storie di tutti quei miracoli.

Biblioteca dell’abbazia

Nel 19° secolo un monaco cappuccino chiamato fratello Konrad visse per 41 anni come portinaio nel monastero dei cappuccini. Fu canonizzato nel 1943 e il suo santuario reliquiario può essere visitato nella chiesa di Fratello Konrad.

Caseificio «Milchmanufaktur»

Preceduto da Papa Pio VI nel 1782 e da Papa Giovanni Paolo II nel 1980, più recentemente Papa Benedetto XVI, nato a Marktl, a pochi passi da Altötting, ha visitato quella che ha definito la sua “patria spirituale”. Due anni dopo, in segno della sua grande stima per il santuario mariano, conferì al paese la Rosa d’Oro.

I trampolini di Einsiedeln

Preceduto da Papa Pio VI nel 1782 e da Papa Giovanni Paolo II nel 1980, più recentemente Papa Benedetto XVI, nato a Marktl, a pochi passi da Altötting, ha visitato quella che ha definito la sua “patria spirituale”. Due anni dopo, in segno della sua grande stima per il santuario mariano, conferì al paese la Rosa d’Oro.

COMMENT ARRIVER?

BY PLANE

Zurich Aeroporto

www.zurich-airport.com

BY TRAIN

Buoni collegamenti ferroviari tra l’aeroporto di Zurigo ed Einsiedeln

www.sbb.ch

EINSIEDELN

KULTURA, TRADYCJA, SPORT, PRZYRODA

Einsiedeln znajduje się w samym sercu Szwajcarii, niedaleko Zurychu: Opactwo Benedyktynów w Einsiedeln jest najważniejszym barokowym obiektem w Szwajcarii. Od średniowiecza kaplica Matki Bożej ze słynną “Czarną Madonną” jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Europie.

Mnich o imieniu “Meinrad” przyjechał tu jako pustelnik. Po jego brutalnej w przebiegu śmierci w 861 roku, w miejscu jego pustelni wybudowano kaplicę. Jest to pochodzenie nazwy miejsca „Eisiedelei”, które oznacza właśnie “pustelnię”.

Historia opactwa benedyktyńskiego sięga 934 roku, kiedy to w mieście Meinrada powstała wspólnota zakonna. Pielgrzymka do Matki Bożej w Einsiedeln i do jej poświęconej kaplicy była kultywowana w następnych stuleciach i przyciągała pielgrzymów z całej Europy.

W 1466 r. do Einsiedeln przybył obecny posąg Marii Panny, sprawiając, że obiekt ten stał się najważniejszym sanktuarium maryjnym w Szwajcarii i miejscem kultu, gościnności i kultury.

W 1704 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod dzisiejsze barokowe budynki opactwa. Wspaniały barokowy kościół klasztorny został konsekrowany w 1735 roku.

Do dziś w opactwie działa żywa wspólnota mnichów według zasad Św. Benedykta. W szkole klasztornej mnisi uczą się wraz z 350 uczniami, działają w różnych parafiach i opiekują się pielgrzymami w kontekście ich duchowych trosk.

Einsiedeln oferuje wiele atrakcji, w tym pokazową mleczarnię “Milchmanufaktur”, dwie skocznie narciarskie, Muzeum Pierników i Minerałów, a także dioramę i panoramę. Latem okolica jest rajem dla pieszych, rowerzystów lub po prostu relaksu. Jezioro Sihl jest popularne wśród pływaków, windsurferów, żeglarzy, do wędkowania lub wycieczki na pokładzie “MS Angelika”. Osoby lubiące aktywny wypoczynek będą zadowolone także zimą. Einsiedeln jest rajem dla narciarzy biegowych i oferuje wszystkie rodzaje sportów zimowych, takich jak narciarstwo, saneczkarstwo, wycieczki w rakietach śnieżnych i wędrówki zimowe. Tradycja, kultura i sport są bardzo ważne i zawsze odgrywają centralną rolę w licznych wydarzeniach.

Gościnność ma w Einsiedeln długą tradycję. To miejsce z wieloma różnymi sklepami, kawiarniami i restauracjami jest idealne na przyjemne spacery połączone z dobrym jedzeniem i miłymi spotkaniami.

TWÓJ LOKALNY KONTAKT

Biuro Pielgrzymek i Turystyki

Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln, Schweiz
E-Mail:info (at) eyz.swiss
Tel:+41 (0)55 418 44 88
Fax:+41 (0)55 418 44 80

Web:www.eyz.swiss

5 NAJLEPSZYCH ATRAKCJI W EINSIEDELN

Klasztor Einsiedeln

Początki Kaplicy Łaski sięgają VII wieku. Pielgrzymi szukają posągu Madonny, który pochodzi z Burgundii i przybył do Altötting około 1330 roku. Na przestrzeni wieków drewniana figura o wysokości 66 cm została przyciemniona dymem świec i dlatego stała się znana jako „Czarna Madonna”.

Kościół klasztorny z kaplicą Matki Bożej

Doniesienia o dwóch cudownych uzdrowieniach w 1489 roku wskazują na wzrost pielgrzymek do Altötting: dwoje małych dzieci zostało uratowanych za wstawiennictwem Matki Marii. W kolejnych latach donoszono o kolejnych cudownych uzdrowieniach i spełnionych prośbach. Obrazy wotywne wokół kaplicy opowiadają historie o tych wszystkich cudach.

Biblioteka opactwa

W XIX wieku zakonnik kapucyn o imieniu Brat Konrad przez 41 lat mieszkał jako odźwierny klasztoru kapucynów. Został kanonizowany w 1943 r., a jego relikwiarz można zwiedzać w kościele im. Brata Konrada.

Pokazową serownię “Milchmanufaktur”.

Poprzedzony przez papieża Piusa VI w 1782 r. i papieża Jana Pawła II w 1980 r., niedawno papież Benedykt XVI, urodzony w Marktl, zaledwie rzut kamieniem od Altötting, odwiedził to, co nazywał swoją „duchową ojczyzną”. Dwa lata później, na znak wielkiego szacunku dla sanktuarium maryjnego, nadał miastu Złotą Różę.

Szańce Einsiedeln

Poprzedzony przez papieża Piusa VI w 1782 r. i papieża Jana Pawła II w 1980 r., niedawno papież Benedykt XVI, urodzony w Marktl, zaledwie rzut kamieniem od Altötting, odwiedził to, co nazywał swoją „duchową ojczyzną”. Dwa lata później, na znak wielkiego szacunku dla sanktuarium maryjnego, nadał miastu Złotą Różę.

JAK SIĘ TU DOSTAĆ?

BY PLANE

Lotnisko Zurich

www.zurich-airport.com

BY TRAIN

Dobre połączenia kolejowe między portem lotniczym w Zurychu a Einsiedeln

www.sbb.ch

EINSIEDELN

CULTURA, TRADICIÓN, DEPORTE, NATURALEZA

Einsiedeln está situada en el corazón de Suiza, cerca de Zúrich. El monasterio benedictino es el edificio baroco más importante de Suiza. Desde la Edad Media, la Capilla de Nuestra Señora con la famosa Madonna Nera es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa.

Un monje llamado “Meinrad” se fue a esta régión para vivir como un ermitaño. Depués de su muerte violenta en 861, se erigió una Capilla en el lugar de su sitio eremitaño. Esto es el origen del nombre de la ciudad que significa “eremita”.

La historia del monasterio comenzó en 934, cuando una comunidad monasterial fue fundada en el lugar donde el eremita Meinrad habia vivido. El peregrinaje hasta Nuestra Señora de Einsiedeln y su Capilla, milagrosamente consagrada, se desarrolló durante los siguientes siglos y atrajó peregrinos de todos los países de Europa.

En 1466, la estatua de la Madonna de Einsiedeln, que aun existe hoy, fue instalada en Einsiedeln, y este lugar se desarrolló como el lugar más importante de peregrinación mariana en Suiza, tanto como un lugar de adoracion, hospitalidad y cultura.

En 1704, comenzaron las obras para la construcion de los edificios barocos del monasterio. La iglesia baroca del monasterio fue consagrada en 1735.

Incluso hoy en dia, el monasterio aloja una gran comunidad viviendo según la regla de Benedicto. Los monjes tambien dan clases a la escuela del monasterio con más de 350 alumnos, son sacerdotes en las parroquias cercanas y se ocupan de las necesidades espirituales de los peregrinos.

Einsiedeln ofresze muchas atracciones como la quesería turistica “Milchmanufaktur”, los dos trampolínes de saltos de esquí, el museo de pan de especies y el museo de los minerales tanto como el Diorama y el Panorama. En verano, la región es un paraíso para el senderismo, la biccileta de montaña o simplemente para relajarse. El lago “Sihl” es muy popular para bañarse, hacer surf, navegar a vela, pescar or ir a bordo del barco “MS Angelica”. Los activos seguramente disfrutan del invierno! Einsiedeln es un paraíso para el esquí de fondo pero ofrezce también todas los demas formas de deporte de invierno como esquí, tobogán o excursiones con raquetas de nieve. Las tradiciones, cultura y deporte forman una parte central en los innumbrables eventos.

La hospitalidad tiene una gran tradicion en Einsiedeln. La ciudad con sus tiendas variadas, sus cafés y restaurantes es un lugar ideal para caminar y probar la comida de la región y encontrarse con los habitantes.

SU CONTACTO LOCAL

Oficina de Romería y Turismo

Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln, Schweiz
E-Mail:info (at) eyz.swiss
Tel:+41 (0)55 418 44 88
Fax:+41 (0)55 418 44 80

Web:www.eyz.swiss

5 MEJORES VISITAS EN EINSIEDELN

El monasterio benedictino de Einsiedeln

Los orígenes de la Capilla de las Gracias se remontan al siglo VII. Los peregrinos buscan la estatua de la Virgen que es originaria de Borgoña y llegó a Altötting alrededor de 1330. A lo largo de los siglos, la estatua de madera, de 66 cm de altura, se oscureció por el humo de las velas y, por lo tanto, se la conoció como la “Virgen Negra”.

La iglesia del monasterio con la Capilla de la Madonna

Los informes de dos curaciones milagrosas en el año 1489 marcan el aumento de las peregrinaciones a Altötting: dos niños pequeños fueron salvados por la intercesión de la Madre María. En los años siguientes se informó de nuevas curaciones milagrosas y solicitudes cumplidas. Las imágenes votivas alrededor de la Capilla cuentan historias de todos esos milagros.

La bibliotheca del monasterio

En el siglo XIX, un monje capuchino llamado hermano Konrad vivió durante 41 años como portero en el monasterio capuchino. Fue canonizado en 1943 y su santuario relicario se puede visitar en la Iglesia Brother Konrad.

La quesería turística “Milchmanufaktur”

Precedido por el Papa Pío VI en 1782 y el Papa Juan Pablo II en 1980, más recientemente el Papa Benedicto XVI, que nació en Marktl, a un tiro de piedra de Altötting, visitó lo que él llamó su “patria espiritual”. Dos años más tarde, como muestra de su gran estima por el santuario mariano, otorgó al pueblo la Rosa de Oro.

Los trampolínes de salto de esqui

Precedido por el Papa Pío VI en 1782 y el Papa Juan Pablo II en 1980, más recientemente el Papa Benedicto XVI, que nació en Marktl, a un tiro de piedra de Altötting, visitó lo que él llamó su “patria espiritual”. Dos años más tarde, como muestra de su gran estima por el santuario mariano, otorgó al pueblo la Rosa de Oro.

¿COMO LLEGAR AQUÍ?

BY PLANE

Aeropuerto de Zúrich

www.zurich-airport.com

BY TRAIN

Enlace fácil entre el aeropuerto de Zurich y Einsiedeln

www.sbb.ch

BY BUS

Flix bus from Munich to Prague with stop in Altötting

www.flixbus.com

EINSIEDELN

KULTUR, TRADITION, SPORT, NATUR

Einsiedeln liegt im Herzen der Schweiz in der Nähe von Zürich: Die Benediktinerabtei von Einsiedeln ist das bedeutendste barocke Bauwerk in der Schweiz. Seit dem Mittelalter ist die Kapelle Unserer Lieben Frau mit der berühmten “Schwarzen Madonna” eines der bedeutendsten Wallfahrtsziele Europas.

Ein Mönch namens “Meinrad” kam in diese Gegend, um hier als Einsiedler zu leben. Nach seinem gewaltsamen Tod im Jahre 861, wurde am Ort seiner Einsiedelei eine Kapelle erichtet. Das ist der Ursprung des Ortsnamens, der “Einsiedelei” bedeutet.

Die Geschichte der Benediktinerabtei geht zurück auf das Jahr 934, als eine Mönchsgemeinschaft am Ort von Meinrads Einseidelei gegründet wurde. Die Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau von Einsiedeln und zu ihrer wie durch ein Wunder geweihten Kapelle entwickelte sich in den nachfolgenden Jahrhunderten und zog Wallfahrer aus ganz Europa an.

1466 gelangte die jetzige Marienstatue nach Einsiedeln und der Ort wurde das bedeutendste Marienheiligtum in der Schweiz und ein Ort der Verehrung, Gastfreundschaft und Kultur.

1704 erfolgte der Spatenstich für die heutigen barocken Abteigebäude. Die großartige barocke Klosterkirche wurde 1735 geweiht.

Auch heute noch lebt in der Abtei eine lebendige Mönschsgemeinschaft nach den Regeln des Hl. Benedikt. Die Mönche unterrichten an der Klosterschule mit ihren 350 Schülern, wirken in verschiedenen Pfarreien und betreuen die Wallfahrer in ihren spirituellen Anliegen.

Einsiedeln bietet viele Attraktionen, unter anderem die Schaukäserei “Milchmanufaktur”, zwei Skisprungschanzen, das Lebkuchen- und Mineralienmuseum, sowie das Diorama und das Panorama. Im Sommer ist die Gegend ein Paradies für Wanderer, Radfahrer oder einfach zum Entspannen. Der Sihlsee ist beliebt bei Schwimmern, Windsurfern, Seglern, zum Fischen oder einer Fahrt an Bord der “MS Angelika”. Menschen, die gern aktiv sind, werden den Winter genießen. Einsiedeln ist ein Langlaufparadies und bietet alle Arten von Wintersport wie zum Beispiel Skifahren, Rodeln, Schneeschuhtouren und Winterwandern. Tradition, Kultur und Sport sind sehr wichtig und spielen immer eine zentrale Rolle bei zahlreichen Veranstaltungen.

Gastfreundschaft hat eine lange Tradition in Einsiedeln. Der Ort mit seinen vielen verschieden Geschäften, Cafes und Restaurants ist ideal für angenehme Spaziergänge kombiniert mit gutem Essen und freundlichen Begegnungen.

Grosse Geschichten an einem Ort mit grosser Geschichten: Das Welttheater 2020 findet vom 17. Juni bis 5. September in Einsiedeln statt.

IHR LOKALER KONTAKT

Tourist Office Einsiedeln

Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln, Schweiz
E-Mail:info (at) eyz.swiss
Tel:+41 (0)55 418 44 88
Fax:+41 (0)55 418 44 80

Web:www.eyz.swiss

TOP 5 SEHENSWÜRDIGKEITEN IN EINSIEDELN

Das Kloster Einsiedeln

Die Ursprünge der Gnadenkapelle reichen bis ins 7. Jahrhundert zurück. Pilger suchen die aus Burgund stammende Marienstatue auf, die um 1330 nach Altötting kam. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die 66 cm hohe Holzstatue durch den Rauch der Kerzen verdunkelt und wurde so als „Schwarze Madonna“ bekannt.

Die Klosterkirche mit der Kapelle Unserer Lieben Frau

Die Berichte über zwei heilende Wunderheilungen im Jahr 1489 markieren den Anstieg der Wallfahrten nach Altötting: Zwei kleine Kinder wurden auf Fürsprache von Mutter Maria gerettet. In den folgenden Jahren wurde von weiteren Wunderheilungen und erfüllten Bitten berichtet. Die Votivbilder rund um die Kapelle erzählen Geschichten von all diesen Wundern.

Schaukäserei «Milchmanufaktur»

Nach Papst Pius VI. im Jahr 1782 und Papst Johannes Paul II. im Jahr 1980 besuchte der in Marktl, nur einen Steinwurf von Altötting entfernt geborene, Papst Benedikt XVI. Zwei Jahre später verlieh er der Stadt als Zeichen seiner großen Wertschätzung für das Marienheiligtum die Goldene Rose.

Stiftsbibliothek

Im 19. Jahrhundert lebte ein Kapuzinermönch namens Bruder Konrad 41 Jahre lang als Pförtner im Kapuzinerkloster. 1943 wurde er heiliggesprochen und sein Reliquienschrein kann in der Bruder-Konrad-Kirche besichtigt werden.

Die Schanzen Einsiedeln

Nach Papst Pius VI. im Jahr 1782 und Papst Johannes Paul II. im Jahr 1980 besuchte der in Marktl, nur einen Steinwurf von Altötting entfernt geborene, Papst Benedikt XVI. Zwei Jahre später verlieh er der Stadt als Zeichen seiner großen Wertschätzung für das Marienheiligtum die Goldene Rose.

WIE KOMME ICH HIER HIN?

BY PLANE

Flughafen Zürich

www.zurich-airport.com

BY TRAIN

Gute Zugverbindung zwichen Flughafen Zürich und Einsiedeln

www.sbb.ch

EINSIEDELN

CULTURE, TRADITION, SPORT ET NATURE

Einsiedeln est situé au cœur de la Suisse, non loin de Zurich : l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln est l’ouvrage baroque le plus important de Suisse. Depuis le Moyen-Âge, la chapelle Notre Dame à la célèbre « Madone Noire » est l’une des plus importantes destinations de pèlerinage d’Europe.

Un moine répondant au nom de « Meinrad » était venu s’installer dans cette région pour y vivre en ermite. Après sa mort violente en 861, une chapelle fut construite sur le lieu de son ermitage. La localité tire son nom de cet ermitage appelé « Einsiedelei » en allemand.

L’histoire de l’abbaye bénédictine remonte à l’an 934 qui vit la fondation d’une communauté de moines sur le site de l’ermitage de Meinrad. Le pèlerinage jusqu’à Notre Dame d’Einsiedeln et sa chapelle miraculeusement dédiée se développa au cours des siècles qui suivirent, il se mit à attirer des pèlerins en provenance de toute l’Europe.

C’est en 1466 que l’actuelle statue de Marie parvint à Einsiedeln et que la localité devint le plus important sanctuaire marial de Suisse et un lieu de vénération, d’hospitalité et de culture.

En 1704 fut posée la première pierre de l’actuel bâtiment baroque formant l’abbaye. La superbe église baroque du monastère fut consacrée en 1735.

Aujourd’hui encore, l’abbaye est habitée par une vivante communauté de moines qui observent les règles de Saint Benoît. Les moines enseignent à l’école du monastère et à ses 350 élèves, ils œuvrent dans différentes paroisses et accompagnent les pèlerins dans leurs quêtes spirituelles.

Einsiedeln a de multiples attractions à proposer dont la fromagerie de démonstration « Manufacture de Lait », deux tremplins de saut à ski, le Musée du Pain d’Épices et des Minéraux ainsi que le Diorama et le panorama. En été, la région est le paradis des randonneurs, cyclotouristes ou simplement une destination de détente. Le lac Sihlsee est apprécié des nageurs, véliplanchistes, plaisanciers et pêcheurs, ou encore pour une sortie à bord du « MS Angelika ». Les gens qui aiment se dépenser y apprécieront l’hiver. Einsiedeln est un paradis du ski de fond et propose toutes les déclinaisons des sports d’hiver dont le ski de descente, la luge, les circuits en raquettes et les randos hivernales. La tradition, la culture et le sport sont très importants et jouent toujours un rôle central lors de nombreux événements.

À Einsiedeln, l’hospitalité se prévaut d’une longue tradition. Avec ses nombreux magasins, cafés et restaurants, la localité est idéale pour s’y promener agréablement tout en goûtant de bons plats et en y faisant d’agréables rencontres.

VOTRE CONTACT LOCAL

Office de pèlerinage et de tourisme

Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln, Schweiz
E-Mail:info (at) eyz.swiss
Tel:+41 (0)55 418 44 88
Fax:+41 (0)55 418 44 80

Web:www.eyz.swiss

5 MEJORES VISITAS EN EINSIEDELN

Le monastère d’Einsiedeln

Les origines de la Chapelle de Grâce remontent au VIIe siècle. Les pèlerins recherchent la statue de la Vierge originaire de Bourgogne et arrivée à Altötting vers 1330. Au fil des siècles, la statue en bois, mesurant 66 cm de haut, a été obscurcie par la fumée des bougies et est ainsi devenue la « Vierge noire ».

L’église du monastère avec sa chapelle Notre Dame

Les rapports de deux guérisons miraculeuses en l’an 1489 marquent l’essor des pèlerinages à Altötting : deux jeunes enfants ont été sauvés par l’intercession de Mère Marie. Au cours des années suivantes, d’autres guérisons miraculeuses et demandes exaucées ont été signalées. Les images votives autour de la chapelle racontent des histoires de tous ces miracles.

La Bibliothèque

Au 19ème siècle, un moine capucin appelé Frère Konrad a vécu pendant 41 ans en tant que gardien du monastère des capucins. Il a été canonisé en 1943 et son sanctuaire reliquaire peut être visité dans l’église Frère Konrad.

La fromagerie de démonstration «Manufacture de lait »

Précédé par le pape Pie VI en 1782 et le pape Jean-Paul II en 1980, plus récemment le pape Benoît XVI, né à Marktl, à deux pas d’Altötting, a visité ce qu’il appelait sa « patrie spirituelle ». Deux ans plus tard, en gage de sa grande estime pour le sanctuaire marial, il conféra à la ville la Rose d’Or.

Les tremplins de saut à ski d’Einsiedeln

Précédé par le pape Pie VI en 1782 et le pape Jean-Paul II en 1980, plus récemment le pape Benoît XVI, né à Marktl, à deux pas d’Altötting, a visité ce qu’il appelait sa « patrie spirituelle ». Deux ans plus tard, en gage de sa grande estime pour le sanctuaire marial, il conféra à la ville la Rose d’Or.

COMMENT ARRIVER?

BY PLANE

BY TRAIN

Bonne desserte par le train entre l'aéroport de Zurich et Einsiedeln

www.sbb.ch

BY BUS

Flix bus from Munich to Prague with stop in Altötting

www.flixbus.com

EINSIEDELN

CULTURA, TRADIÇÃO, DESPORTO, NATUREZA

Einsiedeln está localizado no coração da Suíça, perto de Zurique: A abadia beneditina de Einsiedeln é o edifício barroco mais importante da Suíça. Desde a Idade Média, a Capela de Nossa Senhora com a famosa “Virgem Negra” é um dos destinos de peregrinação mais importantes da Europa.

Um monge chamado “Meinrad” veio morar aqui como eremita. Após sua morte violenta em 861, foi construída uma capela no local do seu eremitério. Esta é a origem do nome do lugar, que significa “eremitério”.

A história da abadia beneditina remonta ao ano de 934, quando uma comunidade monástica foi fundada no local do eremitério de Meinrad. A peregrinação à Nossa Senhora de Einsiedeln e à sua capela milagrosa foi evoluindo nos séculos seguintes, atraindo peregrinos de toda a Europa.

Em 1466 a atual estátua da Virgem Maria chegou a Einsiedeln, tornando-se o mais importante santuário mariano na Suíça e um local de culto, hospitalidade e cultura.

Em 1704, foi colocada a primeira pedra que iria dar origem ao atual edifício da abadia barroca. A magnífica igreja do mosteiro barroco foi consagrada em 1735.

Ainda hoje, uma comunidade monástica muito ativa vive na abadia de acordo com as regras de São Bento. Os monges ensinam na escola do mosteiro com os seus 350 alunos, trabalham em várias paróquias e cuidam dos peregrinos e das suas necessidades espirituais.

Einsiedeln oferece muitas atrações, entre elas a queijaria “Milchmanufaktur”, dois trampolins de saltos de esqui, o museu do pão de especiarias e dos minerais, bem como o diorama e o panorama. No verão, a área é um paraíso para os caminhantes, ciclistas ou apenas para relaxar. O lago Sihlsee é popular entre os nadadores, windsurfistas, velejadores, para a pesca ou uma viagem a bordo do “MS Angelika”. Pessoas que gostam de ser ativas vão apreciar o inverno. Einsiedeln é um paraíso para a prática de esqui de fundo e oferece todos os tipos de desportos de inverno, como esqui, descidas de trenó, caminhadas na neve e caminhadas de inverno. Tradição, cultura e desporto são muito importantes, desempenhando sempre um papel central em inúmeros eventos.

A hospitalidade de Einsiedeln tem uma longa tradição. O lugar, com as suas inúmeras lojas e diversos cafés e restaurantes, é ideal para deleitosas caminhadas combinadas com boa comida e encontros agradáveis.

O SEU CONTATO LOCAL

Peregrinação e Posto de Turismo

Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln, Schweiz
E-Mail:info (at) eyz.swiss
Tel:+41 (0)55 418 44 88
Fax:+41 (0)55 418 44 80

Web:www.eyz.swiss

TOP 5 SIGHTS IN ALTÖTTING

O mosteiro de Einsiedeln

As origens da Capela da Graça remontam ao século VII. Os peregrinos procuram a estátua da Madona que é originária da Borgonha e chegou a Altötting por volta de 1330. Ao longo dos séculos a estátua de madeira, de 66 cm de altura, foi escurecida pela fumaça de velas e ficou conhecida como a “Madona Negra”.

A Igreja Conventual com a Capela de Nossa Senhora

Os relatos de duas curas milagrosas no ano de 1489 marcam o aumento das peregrinações a Altötting: duas crianças foram salvas pela intercessão de Mãe Maria. Nos anos seguintes, mais curas milagrosas e pedidos atendidos foram relatados. As fotos votivas ao redor da capela contam histórias de todos esses milagres.

A Biblioteca do Mosteiro

No século 19, um monge capuchinho chamado irmão Konrad viveu por 41 anos como guardião do mosteiro capuchinho. Ele foi canonizado em 1943 e seu relicário pode ser visitado na Igreja do Irmão Konrad.

A queijaria «Milchmanufaktur»

Precedido pelo Papa Pio VI em 1782 e pelo Papa João Paulo II em 1980, mais recentemente o Papa Bento XVI, que nasceu em Marktl, a poucos passos de Altötting, visitou o que ele chamou de sua “pátria espiritual”. Dois anos depois, como prova de sua grande estima pelo santuário mariano, ele conferiu à cidade a Rosa de Ouro.

As pistas de salto de Einsiedeln

Precedido pelo Papa Pio VI em 1782 e pelo Papa João Paulo II em 1980, mais recentemente o Papa Bento XVI, que nasceu em Marktl, a poucos passos de Altötting, visitou o que ele chamou de sua “pátria espiritual”. Dois anos depois, como prova de sua grande estima pelo santuário mariano, ele conferiu à cidade a Rosa de Ouro.

COMO CHEGAR ATÉ AQUI?

BY PLANE

Aeroporto de Zurich

www.zurich-airport.com

BY TRAIN

Boa ligação de comboio entre os aeroportos de Zurique e Einsiedeln

www.sbb.ch

EINSIEDELN

CULTURE, TRADITION, SPORTS, NATURE

Einsiedeln is located in the heart of Central Switzerland close to Zurich. The Benedictine Abbey of Einsiedeln is the most important baroque building in Switzerland. Since the Middle Ages the Chapel of Our Lady with the famous “Black Madonna” has been one of the most significant pilgrimage places in Europe.

A monk called “Meinrad” came to this region to live as hermit. After his violent death in 861, a chapel was built at the site of his hermitage. This is the origin of the city’s name, which means hermitage.

The history of the Benedictine Abbey dates back to 934, when a monastic community was founded at the site of St. Meinrad’s hermitage. The pilgrimage to Our Lady of Einsiedeln and her miraculously dedicated chapel developed in the subsequent centuries and attracted pilgrims from all over Europe.

In 1466, the present statue of the Madonna was brought to Einsiedeln and the place became the most important Marian shrine in Switzerland as well as a place of worship, hospitality and culture.

In 1704 the foundations were laid for the abbey complex and the magnificent baroque abbey church was consecrated in 1735.

Even today, the abbey is the home to a dynamic monastic community following the Rule of Saint Benedict. The monks teach at the Abbey School numbering about 350 students, serve in several parishes, and are available for the spiritual needs of the pilgrims.

Einsiedeln offers many attractions, such as the show cheese factory Milchmanufaktur, two ski jumps, the gingerbread and mineral museums, or the Diorama and Panorama. In summer, the region is a paradise for hiking, biking or simply relaxing. Lake Sihl is popular for swimming, wind surfing, sailing, fishing or a cruise aboard “MS Angelika”. People who like to be active will enjoy winter here. Einsiedeln is a cross-country ski paradise and offers all kind of winter sports such as skiing, sledding, snowshoeing and walking. Traditions, culture, and sport are very important and always play a central role in numerous events.

Hospitality has a long tradition in Einsiedeln. The village with its many diverse shops, cafés and restaurants is ideal for leisurely strolls combined with good food and friendly encounters.

Big stories in a place with big stories: Welttheater 2020 will take place from June 17th to September 5th in Einsiedeln.

YOUR LOCAL CONTACT

Tourist Office Einsiedeln

Hauptstrasse 85, 8840 Einsiedeln, Switzerland
E-Mail:info (at) eyz.swiss
Phone:+41 (0)55 418 44 88
Fax:+41 (0)55 418 44 80

www.eyz.swiss

TOP 5 SIGHTS IN EINSIEDELN

Einsiedeln Monastery

The origins of the Chapel of Grace date back to the 7th century. Pilgrims seek out the statue of the Madonna which originates from Burgundy and came to Altötting around 1330. Over the centuries the wooden statue, measuring 66 cm in height, was darkened by the smoke of candles and thus became known as the “Black Madonna”.

Abbey Chapel with the Chapel of Our Lady

The reports of two healing miraculous healings in the year 1489 mark the rise of pilgrimages to Altötting: two young children were saved by the intercession of Mother Mary. In the following years further miraculous healings and fulfilled requests were reported. The votive pictures around the Chapel tell stories of all those miracles.

Stiftsbibliothek – Abbey library

In the 19th century a capuchin monk called Brother Konrad lived for 41 years as gatekeeper in the capuchin monastery. He was canonized in 1943 and his reliquary shrine can be visited in the Brother Konrad Church.

Show cheese factory Milchmanufaktur

Preceded by Pope Pius VI in 1782 and Pope John Paul II in 1980, more recently Pope Benedict XVI, who was born in Marktl, just a stone’s throw away from Altötting, visited what he referred to as his “spiritual homeland”. Two years later, as a token of his great esteem for the Marian shrine, he conferred the town with the Golden Rose.

Ski Jumps

Preceded by Pope Pius VI in 1782 and Pope John Paul II in 1980, more recently Pope Benedict XVI, who was born in Marktl, just a stone’s throw away from Altötting, visited what he referred to as his “spiritual homeland”. Two years later, as a token of his great esteem for the Marian shrine, he conferred the town with the Golden Rose.

HOW TO GET HERE?

BY PLANE

BY TRAIN

Good connection between Zurich airport and Einsiedeln

www.sbb.ch

BY BUS

Flix bus from Munich to Prague with stop in Altötting

www.flixbus.com